facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise ohlásila plán investic do výzkumu a vývoje na roky 2018 až 2020. Jedná se o částku téměř 30 miliard eur, které by měly podpořit výzkum především v oblasti nízkouhlíkových technologií, bezpečnosti a migrace.

31. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

31. 10. 2017

TA ČR

Jihomoravský kraj je prosperujícím regionem. Vysoké mzdy, dostatek pracovních míst i příležitosti k podnikání táhnou do regionu obyvatele z jiných krajů i ze zahraničí. Jedním z klíčových faktorů prosperity jsou místní vysoké školy, díky kterým je v Brně – navzdory demografickému vývoji – silná koncentrace mladých nadaných lidí. O významu univerzit a výzkumu v regionu jsme si povídali s novým ředitelem Jihomoravského inovačního centra (JIC) Petrem Chládkem.

31. 10. 2017

CTT MU

Pilsen Cube II – tak se jmenuje unikátní projekt, jenž vzniká ve spolupráci města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni. Univerzita sestrojí spolu se studenty funkční pikosatelit, který bude vyslán do vesmíru. Studenti středních škol navrhnou experimenty, jež instalují do družice, a vytvoří sadu zájmových kroužků pro plzeňské Centrum robotiky.

31. 10. 2017

PilsenCube

Podle nového šetření časopisu Nature provedeného mezi doktorandy by většina z nich ráda získala zaměstnání v akademické sféře. Skutečnost tomu ale příliš nenasvědčuje. Je to jen o málo víc pravděpodobné než stát se profesionálním fotbalistou, píše časopis.

30. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Klastrová organizace Nanoprogress se s podporou Technologického centra AV ČR (TC AV) a sítě Enterprise Europe Network (EEN) dlouhodobě úspěšně zapojuje do mezinárodních projektů a zintenzivňuje tak svou nadnárodní působnost.

30. 10. 2017

Technologické centrum AV ČR

Byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o grant v rámci Evropské spolupráce na poli vědy a technologie (COST).

30. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti.

30. 10. 2017

Úřad vlády ČR

Zatímco české vysoké školy v letošním roce intenzivně řeší financování ze strany státu, kolegům na Slovensku se už v minulém roce podařilo přesvědčit politiky, že vysokému školství je třeba peníze přidat. Letos tak od státu dostanou na vzdělávání, vědu a sociální podporu studentů částku 481,8 milionu eur (asi 12,5 miliardy korun), což je o 19,8 milionu eur víc než v roce 2016.

29. 10. 2017

Universitas

Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila výzkum účinného laseru, který je schopný atakovat ty nejlepší na světovém trhu. Používat se může v automobilovém průmyslu i při náročných lékařských operacích.

29. 10. 2017

TA ČR