facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ve třech předchozích blozích [1 | 2 | 3] jsem bez příkras bilancoval výsledky dosluhující vlády v oblasti hodnocení VaVaI. Jako dokončení bilance po třech letech to bylo celkem smutně čtení. Zbývalo tedy ještě projít volební programy politických uskupení. Nesvítí alespoň tam nějaké světýlko naděje na konci tunelu? Svítí, ale žádný zázrak.

10. 10. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s MŠMT pořádá dne 24. října již 15. ročník konference České dny pro evropský výzkum. Letos se bude zabývat tématem střednědobého hodnocení programu H2020 a dotkne se i přípravných fází návazného 9. RP.

10. 10. 2017

TC AV ČR

Byly předány letošní Nobelovy ceny, nejprestižnější ocenění ve světě vědy. Ve třech oceňovaných vědeckých oborech zvítězil objev řídících principů cirkadiánních rytmů, možnost měření gravitačních vln a kryoelektronová mikroskopie. Každoroční cenu provází ale také kontroverze.

9. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Předpokládaný termín vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, v podprogramu INTER-COST (LTC) je plánován na 1. listopadu 2017.

9. 10. 2017

MŠMT

V současné době se rozhořel spor o to, kdo má těžit lithium. Základem problému je fakt, že už v roce 2010 byla udělena licence na geologický průzkum soukromé firmě a ta byla v roce 2017 (schválení MŽP) prodloužena.

9. 10. 2017
Dalibor Štys
Array
(
)

Již 50 let se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze potkávají dva světy. Svět těch, které zajímají přírodní vědy, a těch, kdo zkoumání přírody udávají tón. Příležitostí k těmto setkáním je projekt Akademie mládeže, během něhož profesoři z VŠCHT diskutují se studenty, ale i absolventy či zájemci z jiných sfér o aktuálních výzvách v oblastech chemie a biochemie.

9. 10. 2017

VŠCHT v Praze

Dne 17. října 2017 se od 14:00 ve Vlasteneckém sále Karolina uskuteční workshop s tematickým zaměřením “Budoucnost českého medicínského výzkumu” se zástupci předních politických stran a předními českými odborníky.

8. 10. 2017

Discovery award

Každý rok vzniká v Izraeli přes tisíc nových start-upů. Pobočky a výzkumná centra zde mají nadnárodní firmy od Microsoftu přes Facebook, Boeing, Volvo až po Sony nebo Samsung. Země o velikosti České republiky má nejvyšší investice do vědy a výzkumu na světě. Zástupci SIC se začátkem září vydali zjistit, zda se dají aplikovat izraelská chytrá řešení také ve středních Čechách.

8. 10. 2017

SIC

Masarykova univerzita se spolu s významnými zahraničními partnery podílí na dvou projektech, které mají za cíl připravit vybudování center excelentní vědy pro studium rostlin a životního prostředí.

8. 10. 2017

Masarykova univerzita

Závěrečná česko-norská výzkumná konference - Praha 2017 proběhne v ****Iris Hotel Eden v Praze, ul. Vladivostocká 1540/2, 100 00 Praha Vršovice v úterý 7. listopadu 2017.

8. 10. 2017

MŠMT