facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní centrum Průmyslu 4.0 a CIIRC ČVUT zvou na největší setkání ředitelů a členů představenstev předních průmyslových společností v ČR, vrcholných představitelů vlády a osobností technických věd a akademické sféry, které se uskuteční 9. září 2020 v Betlémské kapli v Praze.

13. 6. 2020

NCP 4.0

„Každý rok jezdím do Afriky pořádat matematické kempy pro děti,“‎‎ překvapil mě Michal Rolínek, kterého matematika provází již od mládí. Začínal jako účastník matematických soutěží, během studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK se věnoval i didaktice matematiky a napsal dvě učebnice. Nakonec ho ale věda zlákala zpět a dnes své matematické znalosti využívá při výzkumu umělé inteligence.

12. 6. 2020

Univerzita Karlova

Ústav experimentální botaniky AV ČR založil za podpory americké firmy Varieties International LLC nadační fond, jehož cílem je podporovat výzkumné aktivity studentů a mladých vědců v oboru rostlinné biologie. Letos byly vybrány k financování první dva projekty. Týkají se medicínsky zajímavých látek z kapradin a vývoje nových sloučenin odvozených od rostlinných hormonů giberelinů.

12. 6. 2020

Akademie věd ČR

V uplynulých dnech vyšly dva tradiční mezinárodní žebříčky vysokých škol - QS World University Rankings 2021 a U-Multirank 2020. Zatímco první se snaží sestavit konečné pořadí institucí podle autory zvolené metody, síla druhého spočívá především v možnosti porovnávat univerzity na základě řady dílčích kritérií. Jak si v nich vedly české vysoké školy?

11. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Celkem šestnáct studentů a absolventů Univerzity Karlovy převzalo v pondělí 8. června z rukou rektora Tomáše Zimy prestižní ocenění. Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.

11. 6. 2020

Univerzita Karlova

Jan Šedivý se po letech strávených v Googlu a IBM vrátil na pražské České vysoké učení technické. Se svým týmem zde vyvíjí chatbota, se kterým již dvakrát uspěli v soutěži Amazon Alexa Prize a letos se hlásí potřetí. Jaké nedostatky vidí v českém výzkumném prostředí? A podaří se je změnit? I o tom se rozpovídal v našem rozhovoru.

10. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Bioinformatici z brněnského vědecko-výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity uspěli ve čtvrté veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu TAČR ZÉTA. Multidisciplinární tým vědců vedený řešitelem projektu Vojtěchem Bystrým vyvíjí počítačovou aplikaci na integraci genomických a transcriptomických dat získaných sekvenováním nové generace pro klinické účely. Projekt propojí vědce s lékaři a softwarovými vývojáři.

10. 6. 2020

CEITEC

Pandemie koronaviru přinesla neočekávanou příležitost, která veřejnosti jasně ukázala, jak důležitou roli hraje věda při rozhodování o účinných krizových opatřeních. Nový ředitel evropského Společného výzkumného střediska Stephen Quest však varuje před prezentováním politických rozhodnutí jako vědeckých.

9. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) byl založen již v roce 1971, aby pomáhal poskytovat příležitosti a vytvářel vědecké sítě a tím posílil schopnost Evropy řešit aktuální vědecké, technologické a společenské výzvy. V současné době je členem COST 36 evropských států včetně Česka. Některou z forem podpory doposud využilo asi půl milionu výzkumníků.

9. 6. 2020

Vědavýzkum.cz

Spravovat výzkumné centrum jako ne-vědec je podle něj výhoda. Považuje se za profesionálního manažera, věnuje se však i politice. Jak se Jiřímu Nantlovi řídil CEITEC MU během pandemie koronaviru? Jak si podle něj počínaly Ministerstvo školství a vládní RVVI? A jaká je jeho vize rozvoje inovací v Jihomoravském kraji? Nejen o tom se dočtete v následujícím rozhovoru.

8. 6. 2020

Vědavýzkum.cz