facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Filtry na čištění vzduchu nebo vody patří k hlavním výrobkům, s nimiž tuzemská firma pronikla na světové trhy. Technologii využívající nanovlákna dokázala přeměnit ve finální produkt, a zúročit tak český náskok v oboru.

26. 5. 2018

BusinessInfo.cz

Univerzita Palackého v Olomouci už zná jména dalších mladých vědců, kteří získali podporu jejího Nadačního fondu. V novém akademickém roce si tak může díky fondu zkusit uskutečnit své vědecké sny hned sedm studentů UP.

26. 5. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci

Výroční cena Discovery za inovativní počin v oblasti biomedicíny je udělována společností Novartis. Cena je určená výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii.

26. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše se na pravidelném zasedání v pátek 25. května 2018 zabývala výstupy jednání s expertním poradním orgánem, tzv. Mezinárodní radou. Dalšími tématy byly zejména nově zaváděná Metodika hodnocení 2017+, problematika velkých výzkumných infrastruktur a vládou aktuálně schválený státní rozpočet na výzkum na rok 2019.

25. 5. 2018

Úřad vlády ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) rozšiřuje svou síť kvalifikovaných odbornic a odborníků a hledá další oponenty, kteří disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

25. 5. 2018

V pondělí 14. května mne, stejně jako řadu mých bývalých kolegyň a kolegů z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, zastihla smutná zpráva o úmrtí Jitky Moravcové.

25. 5. 2018

Budoucnost baterií tkví v kombinaci lithium-síra, alespoň to tvrdí Tomáš Kazda z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, který se věnuje vývoji akumulátorů pro různé aplikace, včetně elektromobility. Na svou technologii zlepšující vlastnosti tohoto typu akumulátorů už podal evropský patent.

25. 5. 2018

VUT v Brně

Výběrová komise Řídicího orgánu OP VVV na základě připomínek žadatelů opětovně projednala dvě žádosti podané ve výzvě č. 02_16_025 Předaplikační výzkum, které dříve nebyly doporučeny k financování s ohledem na výsledný počet bodů z fáze věcného hodnocení a pravidla pro výběr žádostí stanovená výzvou. Obě žádosti byly s výhradou doporučeny k financování.

25. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 23. května 2018 se v prostorách Úřadu vlády ČR setkali členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace a další představitelé české vědy, výzkumu a inovací s nejvýznamnější delegací amerických podnikatelů posledních let. Na dvoudenní návštěvu České republiky přicestovali prezidenti, viceprezidenti a ředitelé jedenácti amerických korporací, sdružených v prestižní asociaci ACEBA.

24. 5. 2018

Úřad vlády

Český tým společnosti Riocath Global vyvinul a patentoval ve spolupráci s Vývojovým centrem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) světově unikátní technologii, široce využitelnou v oblasti tubulárních zdravotnických prostředků. Klinické zkoušky budou zahájeny do konce tohoto roku. S uvedením na trh firma počítá už v roce 2019.

24. 5. 2018

ÚOCHB