facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Z programu Horizont 2020 bylo doposud financováno přes 15 tisíc projektů částkou vyšší než 26 miliard eur. Evropská komise spustila novou webovou aplikaci, která ukáže počet projektů i celkový objem financování podle států, typů institucí i jednotlivých organizací.

28. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo pro vědu a technologie Čínské lidové republiky pořádá v Pekingu ve dnech 27. – 29. listopadu 2017 již sedmý ročník největšího mezinárodního setkání k transferu technologií China ITTC 2017.

28. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Nová publikace Českého statistického úřadu (ČSÚ) shrnuje výsledky šetření o licencích za rok 2016. Nejvyšší příjmy z licenčních poplatků připadaly na oblast patentové ochrany. Naprostou většinu této sumy tvoří licence jediného ústavu Akademie věd ČR, který již několik let ovlivňuje statistiky licenčních příjmů v ČR.

27. 10. 2017

ČSÚ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 26. října 2017 první verzi plánovaného Harmonogramu výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro rok 2018.

27. 10. 2017

MŠMT

Kdo je největší investor do firemního výzkumu a vývoje a koho v inovacích nejvíce ohrožuje ekonomický protekcionismus? Na to se ptá nová studie vypracovaná společností PricewaterhouseCoopers (PwC). Zkoumala první tisícovku největších investorů do firemního výzkumu mezi lety 2011 - 2017.

27. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Koncoricum NearUs, financované z prostředků programu Horinzont 2020, vyhlásilo výzvy na podporu výzkumných a inovačních aktivit evropských firem, výzkumných organizací a vědců ve Spojených státech.

27. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Na Českém vysokém učení technickém v Praze a Vysokém učení technickém v Brně se tento týden volili rektoři pro funkční období 2018 – 2022. Svůj post na VUT v Brně obhájil Petr Štěpánek, novým rektorem ČVUT se stane Vojtěch Petráček.

26. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA bude vyhlášena 31. 10. 2017.

26. 10. 2017

TA ČR

V týdnu od 6. do 12. listopadu 2017 se po celé České republice uskuteční již 17. ročník festivalu Týden vědy a techniky, který pořádá Akademie věd ČR. Vybrali jsme pro vás 10 akcí z letošního programu.

26. 10. 2017

Akademie věd ČR

Národní kontaktní centrum - gender a věda organizuje programy mentoringu pro začínající vědce a vědkyně. Spolupráce mezi začínajícím výzkumníkem a zkušeným vědcem pomůže nastartovat profesionální kariéru a usnadnit orientaci ve vědeckém prostředí.

25. 10. 2017

Vědavýzkum.cz