facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V pondělí 4. září 2017 odstartovaly na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze tři významné aktivity. Podpisem memoranda bylo založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), dále byl na CIIRC ČVUT představen Testbed pro Průmysl 4.0 a byl zahájen prestižní evropský projekt RICAIP.

6. 9. 2017

CIIRC ČVUT

Katedra průmyslového vlastnictví a Ústav právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzity Praha pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví konferenci na téma aktuálních otázek v oblasti patentového a známkového práva.

6. 9. 2017

Metropolitní univerzita Praha

Dne 5. 9. zveřejnil portál Times Higher Education nový žebříček tisícovky nejlepších světových univerzit. Podruhé v řadě zvítězila University of Oxford, na druhém místě skončila University of Cambridge. Z našich vysokých škol se nejlépe umístila Univerzita Karlova na 401. - 500. místě.

5. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 4. 9. 2017 byla vyhlášena čtvrtá výzva v programu Služby infrastruktury, který se zaměřuje na podpůrné inovační infrastruktury. Žádosti je možné podávat od 7. září 2017.

5. 9. 2017

Agentura pro podnikání a inovace

Se zakladatelem pracovního portálu ResearchJobs.cz Martinem Vítou jsme si povídali o pracovním trhu ve výzkumu a vývoji, jeho zkušenostech z prvního roku provozu i dalších plánech do budoucna.

5. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 21. září 2017 proběhne již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR), kde budou oceněny nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. Program bude zahájen dopolední konferencí na Fakultě architektury ČVUT v Praze Dejvicích.

5. 9. 2017

TA ČR

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil každoročně udělovanou Bolzanovu cenu určenou pro mimořádně objevné studentské práce s interdisciplinárním přesahem. Cena se uděluje v kategorii společenských, přírodovědných a lékařských oborů. Přihlášky je nutné odevzdat do 31. října 2017.

4. 9. 2017

Univerzita Karlova

Dalibor Štys tu před časem uveřejnil článek nazvaný Zbytečný boj s predátorskými časopisy versus hledání vědecké pravdy. Text je to trochu zmatený a často volně přeskakuje od jednoho tématu k úplně jinému, někdy i uprostřed téže věty. Takže si vyberu jen něco a pokusím se to uvést na pravou míru.

4. 9. 2017
Michael Šebek
Array
(
)

Dne 1. 9. 2017 byl zahájen příjem žádostí v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2017 – 2018 na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Podnikatelské subjekty v něm mohou získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací. Žádosti budou přijímány do 11. října 2017.

4. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Enterprise Europe Network spolu s European IPR helpdesk nově zveřejnily do češtiny přeloženou publikaci o oceňování duševního vlastnictví. Jejím cílem je zpřístupnit čtenářům toto téma a seznámit je s hlavními způsoby oceňování.

4. 9. 2017

Enterprise Europe Network