facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový patent vědců z FNUSA-ICRC pomůže pacientům se srdeční arytmií

10. 9. 2020
Nový patent vědců z FNUSA-ICRC pomůže pacientům se srdeční arytmií

Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získali na nové výsledky své práce český patent a užitný vzor. Chráněná řešení pomůžou zejména pacientům se srdeční arytmií a při včasnější diagnóze několika typů onkologických onemocnění.

ICE photo

Na patentovaném vynálezu střídavého elektroporačního generátoru se velkou měrou podíleli vědci z týmu Intervenční srdeční elektrofyziologie pod vedením Zdeňka Stárka. Pro léčbu srdečních arytmií, takzvanou ablaci abnormální srdeční tkáně, se v současnosti standardně používá termální radiofrekvenční energie, kdy ale hrozí poškození okolních struktur, například jícnu. Vhodnou alternativou jsou netermální metody, kterými se lze těmto komplikacím vyhnout. Doposud však neexistovalo řešení, které by nezahrnovalo celkovou anestezii či riziko svalových kontrakcí.

Elektroporační generátor je netermální zdroj energie, který je první alternativou k současné termální technologii umožňující ablaci srdeční tkáně. „Tento zdroj energie je v mnohém lepší, než stávající technologie s ohledem na bezpečnost a trvalé udržení normálního srdečního rytmu. Střídavý elektroporační generátor byl připraven jako první a doposud jediný elektroporační generátor připravený přímo pro intervenční elektrofyziologii“, uvedl Stárek.

Český patent je zapsán společně s Vysokým učením technickým v Brně. V současnosti je podána také přihláška o evropský patent.

V letošním roce byl také zapsán užitný vzor na screeningovou metodu pro detekci takzvaných histonů. Jedná se o bílkoviny rozpustné ve vodě, které jsou jedním ze základních stavebních prvků komplexu DNA a některých proteinů. Histony se nachází v jádru buněk a po jejich smrti se uvolňují do krve. Zvýšené hodnoty histonů v krevním řečišti jsou jedním z biomarkerů při prognóze a diagnóze několika typů rakoviny, mozkové mrtvice či sepse.

„Tento užitný vzor se zaměřuje právě na histony, na jejich detekci, kvantifikaci a vizualizaci,“ uvedl Manlio Vinciguerra, vedoucí výzkumného týmu Epigenetika, metabolismus a stárnutí FNUSA-ICRC. Užitný vzor je zapsán společně s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v Brně.

 

Zdroj: FNUSA-ICRC

redakčně upraveno