facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kolik peněz čerpají jednotlivé ústavy Akademie věd ČR z programu Horizont 2020? Tímto tématem se zabývá poslední statistika z červnového Zpravodaje Horizont 2020. Dosud se celé Akademii věd povedlo z programu získat více než 33 milionů eur.

12. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. 7. 2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

12. 7. 2017

MŠMT

Kdo se v oblasti tvorby a využití znalostí nějakou dobu pohybuje, nemohl si nevšimnout zajímavého jevu. Ve světě podporují Reserch and Development, Forschung und Entwicklung nebo Recherche et Development (tedy výzkum a vývoj), někde taky Science and Technology a skoro vždy taky inovace. U nás (aspoň podle toho, co je slyšet ve veřejném prostoru) se ale mluví víc a více o podpoře „vědy a výzkumu“.

12. 7. 2017
Miroslav Janeček
Array
(
)

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity začne spolupracovat na projektu třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni. Záměr postavit komplex obytných budov se všemi potřebnými službami je velmi náročný, proto vedení třeboňské radnice oslovilo odborníky ze ZSF JU v Českých Budějovicích.

12. 7. 2017

JCTT

To, co bylo dříve téměř nemyslitelné, se stává realitou – malé firmy se pouštějí do spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami. „Dnes je taková spolupráce už celkem běžnou záležitostí,“ říká v následujícím rozhovoru předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

11. 7. 2017

Jan Žižka

Technologická agentura ČR (TA ČR) se v letošním roce stala členem tří ERA-NET cofundových schémat.

11. 7. 2017

Technologická agentura ČR

Dne 7. 7. 2017 zveřejnil Úřad vlády ČR svůj nový bulletin z 326. a 327. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rekapituluje některé nejdůležitější události, které se v české vědní politice odehrály za poslední dva měsíce.

10. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

CERGE-EI a pan redaktor Rychlík věnují velmi podstatnou část svého času problematice predátorských časopisů. Na rozdíl od problematiky vědeckých podvodů a reprodukovatelnosti (např. přehled z roku 2016), kterou považuji za důležitou a boj s ní za tak nevyhnutelný, že jsme na toto téma řešili pětiletý grant, mne predátorské časopisy vůbec nevzrušují. Vždyť je to přece úplně jedno, kde jsem text opublikoval, pokud je věcně správný?

10. 7. 2017
Dalibor Štys
Array
(
)

Motivační ceny Horizon Prizes vypisuje Evropská komise za účelem řešení konkrétních problémů. Ty aktuální zahrnují technologii převodu digitálních dat pro nevidomé nebo chytré technologie, které monitorují stav vodních zdrojů.

9. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Projekt Joint European Torus (JET), experimentální zařízení, jehož účelem je výzkum procesu jaderné fúze, bude i po Brexitu nadále spolufinancován Velkou Británií i Evropskou unií.

9. 7. 2017

Vědavýzkum.cz