facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na veletrhu LASER World of PHOTONICS na konci června v Mnichově bylo možno navštívit expozice osmi českých firem, z nichž tři byly v minulosti oceněny Technologickou agenturou ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu.

8. 7. 2017

Technologická agentura ČR

V rámci oslav desetiletého výročí Evropské rady pro výzkum (ERC) se v ženevském CERNu odehrálo její plenární setkání, při kterém byla uspořádána konference s názvem „10 Years of ERC: Aiming for the Stars“.

8. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy srdečně zve na seminář pro žadatele – Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF, který se bude konat dne 25. 7. 2017 v Praze.

7. 7. 2017

MŠMT

„Myslím, že můžeme spolupracovat, a je to lepší, než kdyby to každý z nás dělal zvlášť," řekl Ofir Akunis, izraelský ministr pro vědu a technologie, který přijel do Česka.

7. 7. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 30. 6. 2017 nové výzvy v dotačních programech Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

7. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Think tank IDEA v polovině června zveřejnil studii, první svého druhu v Česku. S využitím vědcům dostupných dat a s využitím moderních ekonometrických metod přinesla u nás vůbec první kvantitativní odhady dopadů veřejných dotací firemního výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) strany MPO. Asi hlavním zjištěním studie je, že žádné významnější dopady tyto programy dosud nevykazují.

6. 7. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

Malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji získají přístup k 3D tisku díky novému projektu. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava rozšiřuje svou nabídku průmyslových 3D technologií a souvisejících služeb.

6. 7. 2017

VŠB-TUO

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou udělenou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá 7. a 8. září 2017 v Brně konferenci s názvem Novela zákona o vysokých školách: rok poté.

6. 7. 2017

Masarykova univerzita

Podle posledních výsledků SME Instrumentu Evropská unie nově podpoří 129 inovativních podniků z 25 zemí. Finanční podporu tentokrát nezískal žádný český projekt.

5. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 21. 9. 2017 pořádá Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (EEB-CZ) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni workshop zaměřený na spolupráci univerzit a firem, které chtějí inovovat.

5. 7. 2017

EEB-CZ