facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze přišli na nový způsob výroby lékařských stentů. Stenty se v medicíně používají pro zprůchodňování tělních trubic a jejich příprava pomocí dosavadní technologie je poměrně náročná. Své poznatky docent Pavel Novák a inženýr Pavel Salvetr publikovali a nyní se chystají oslovit výrobní firmy.

1. 3. 2017

VŠCHT v Praze

Technologická agentura ČR oznámila vyhlášení první veřejné soutěže v programu GAMA, podprogram 2 na 20. března 2017. Jedná se o podporu projektům SME Instrumentu s pečetí Seal of Excellence, které uspěly v první fázi výzvy, ale z důvodu nedostatku prostředků nemohly být financovány.

28. 2. 2017

TA ČR

Zástupci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a výzkumné organizace RIKEN v Tokiu podepsali bilaterální dohodu o společném výzkumu v oblasti vysoce přesných technologií se zaměřením na dokončovací technologie obrábění.

28. 2. 2017

UJEP

Ambiciózní biotechnologie českých vědců se představí významným domácím a zahraničním investorům na mezinárodní konferenci BioSpot, která proběhne již 1. 3. 2017 v pražském Centru současného umění DOX.

28. 2. 2017

ÚOCHB

CzechInvest bývá často vnímán jako státní instituce, která se zaměřuje zejména na lákání zahraničních investic. Velká část jejích aktivit se však váže také k podpoře českého podnikatelského prostředí, včetně technologické vyspělosti zdejší ekonomiky. Právě na tuto oblast se soustředí Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací, které se snaží zajistit větší synergii mezi firmami a výzkumnými organizacemi uvnitř České republiky i na mezinárodní úrovni.

28. 2. 2017

Eva Bartoňová

Česká membránová platforma z.s. pořádá ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a dalšími partnery, kterými jsou Technologické centrum AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, mezinárodní konferenci MEMPUR - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se bude se konat ve dnech 29.5. - 1.6.2017 v Pardubicích. Registrace je již otevřena.

27. 2. 2017

CZELO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 2.0 (IS VaVaI 2.0) pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory. Termín pro ukončení předávání dat od příjemců stanovuje MŠMT na 19. 5. 2017 pro výsledky výzkumných organizací a na 31. 8. 2017 pro výsledky nevýzkumných organizací.

27. 2. 2017

MŠMT

Získejte aktuální informace o možnostech a podmínkách získání grantů a grantových úlev od zástupců společnosti Deloitte. Seminář je určen pro malé a střední firmy. Dozvíte se o aktuálních grantových programech a možnostech firemních daňových úlev na území České republiky.

27. 2. 2017

TC AV ČR

Dnešná doba je turbulentná. Búrlivá atmosféra sa nevyhýba ani vysokým školám, zasahuje ich základy a núti ich premýšľať o šanciach na prežitie. Príčin neistôt je niekoľko. Mnohé sú globálne, ďalšie sú regionálne viazané. Všetky však majú jedno spoločné: vysoké školy nežijú v izolácii a nevyhnú sa spoločenským trendom, ktoré na ne doliehajú z vonkajšieho prostredia. Univerzity boli od svojho vzniku v centre spoločenského diania, ktorému sa nielen prispôsobovali, ale neraz ho aj významne ovplyvňovali. Nie náhodou už v stredoveku mali pozíciu „tretieho centra moci“ popri cirkvi a štáte.

26. 2. 2017
Jozef Hvorecký
Array
(
)

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice zahájila v závěru roku řešení mezinárodního projektu, který je zaměřen na vývoj nových typů výhybek. DFJP se totiž stala součástí mezinárodního týmu projektu S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation), který koordinuje univerzita v Birminghamu ve Velké Británii a který se během následujících tří let bude zabývat vývojem nových konceptů pro výhybkové konstrukce.

26. 2. 2017

Univerzita Pardubice