facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ještě nikdy nebyli čeští vědci tak blízko léku na rakovinu prsu. Po čtyřech letech vyvinuli látku, která dokázala zcela zneškodnit nádorové buňky u jedné z jejích nejagresivnějších forem. V České republice jí trpí až 20 procent pacientek s nádorem prsu. Přípravek s názvem MitoTam úspěšně prošel laboratorními i preklinickými zkouškami. Letos se plánuje zahájení klinických testů na lidském organismu.

18. 1. 2017

BIOCEV

Český statistický úřad přinesl výsledky ročního šetření o výzkumu a vývoji. V České republice se za rok 2015 vynaložilo celkem 88,7 mld. Kč. Výdaje na VaV tedy nadále rostou, tempo růstu však zpomalilo.

17. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Vláda České republiky na svém zasedání 16. ledna schválila nový program Technologické agentury ČR s názvem ÉTA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století.

17. 1. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 16. 1. 2017 druhou verzi Seznamu obvyklých cen a vybavení. Změny obsahují některá upřesnění informací pro příjemce a aktualizaci obvyklých cen vybavení. Dokument nabývá účinnosti 1. 2. 2017.

17. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

International Association of Science Parks and Areas of Innovation pořádá 8. - 10 května 2017 v Yorku mezinárodní konferenci inovací a vědeckých parků IASP European Division Conference.

17. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Navrhly ji čtyři desítky z 54 ústavů Akademie věd a na sněmu byla jasně zvolena nástupkyní Jiřího Drahoše. Po prezidentově podpisu začne jednat i s politiky. „V žádném případě bychom nesouhlasili, aby rozpočtová kapitola Akademie věd spadla pod plánované ministerstvo výzkumu,“ říká biochemička Eva Zažímalová. S kolegy se obává eventuálních politických tlaků.

16. 1. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

V rámci programu Marie Sklodowska-Curie byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní spolupráce a spolupráce mezi sektory prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků.

16. 1. 2017

ERA

Ke dni 12.1.2017 byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - Výzva I. a Příloha č. 6 - Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - Výzva III. Změna přináší nutnost dokládání pracovních smluv zaměstnanců, jejichž pracovní místo vzniklo v souvislosti s realizací projektu a měnily se tak ukazatele povinné k výběru.

16. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podrobnosti ke struktuře výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření pro vysoké školy za rok 2016.

15. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Výzkumná činnost, ať již na úrovni výzkumu základního nebo výzkumu aplikovaného, vyžaduje často odbornou právní podporu. Nejčastěji je to hned na počátku této činnosti, kdy se nejprve řeší otázky týkající se záměrů, které směřují k jistým typům spolupráce, dále smluv o nehmotné dílo a smlouvy o společném výzkumu. Ve většině těchto případů jde ale nejen o otázky právní, ale i problematiku financování a ochranu duševního vlastnictví, jejichž náročnost stoupá zejména v případech, kdy se jedním z účastníků těchto vztahů stává zahraniční subjekt.

15. 1. 2017

Karel Čada