facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ondřej Havelka

Ondřej Havelka

Ondřej Havelka je nadšeným vědcem na poli nanotechnologií, působícím na Ústavu pro nanomateriály (CXI) Technické univerzity v Liberci (TUL). Zde v roce 2018 pomohl otevřít nový výzkumný směr zaměřený na tvorbu nové generace nanočástic pomocí pulzních laserů. Za související základní a aplikovaný výzkum obdržel řadu ocenění. Od roku 2022 zastupuje Českou republiku v evropské radě Eurodoc, která řeší vědní a výzkumné politiky týkající se začínajících vědců a vědkyň v Evropě. Zároveň je členem expertního panelu European Students Union (ESU) pro zajišťování kvality vysokého školství. Kromě své činnosti uvnitř akademického prostředí se Ondřej Havelka věnuje popularizaci vědy a psaní o aktuálním dění na portálu Vědavýzkum.cz.

Posuzování vědeckých publikací a žádostí o výzkumné granty jsou zásadními součástmi akademického prostředí. Procesy spojené s přijímáním grantových žádostí mají za úkol zajistit kvalitu a relevanci budoucích vědeckých výsledků a zároveň garantovat efektivní využití veřejných či soukromých finančních prostředků. Nicméně, tato hodnocení nejsou bez výzev.

1. 11. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

Teoretický fyzik Peter Higgs, stojící za předpovědí existence Higgsova bosonu, je dnes zmiňovaný nejen mezi vědci, ale i v široké veřejnosti. Pro tu vstoupil do světla reflektorů ziskem Nobelovy ceny za předpověď oné částice. Pro svět vědy má však Peter Higgs ještě další důležitý význam a to díky příběhu, který se s jeho vědeckou kariérou pojí.

15. 8. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

Začněme jednoduchou otázkou: Čím je v akademickém prostředí doktorand? Odpověď na tuto otázku už ale tak jednoduchá není. Obvykle považujeme za doktoranda člověka, který je zapsán do doktorského studijního programu na vysoké škole. V takovém případě by doktorand měl být považován za studenta, tzv. Ph.D. studenta. Ale co když převážnou náplň jeho studia tvoří výzkum?

1. 8. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

V těchto dnech se v prostředí švédských měst Stockholmu a Uppsaly koná konference o udržitelném akademickém prostředí, kterou pořádá evropská rada Eurodoc zastupující začínající vědce v Evropě. Jedním z témat, kterým se Eurodoc dlouhodobě věnuje a dostalo prostor i na této konferenci, je hodnocení akademických výsledků a připravovaná reforma hodnocení výzkumu v Evropě. 

14. 6. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

Pouhých sedm procent doktorandů dokončí svá studia včas a asi šedesát procent vůbec nedostuduje. Změnit tristní čísla a především zkvalitnit doktorské studium může pomoci i standard školitele. Na otázky k tomu tématu odpovídal Ondřej Havelka z Technické univerzity v Liberci, který je členem komise pro doktorské studium Studentské komory Rady vysokých škol .

12. 5. 2023

Technická univerzita v Liberci

Jak již bylo mnohokrát zmíněno na portálu Vědavýzkum.cz, otevřené publikování se stává častým terčem kritiky. Jedním z důvodů jsou vysoké poplatky, které si vědecká vydavatelství nárokují za vydání vědecké práce v jejich časopisech. V kontextu tohoto tématu může událost, která se stala 17. dubna ve vydavatelství Elsevier, odstartovat revoluci ve vědě.

25. 4. 2023

Ondřej Havelka