facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ondřej Havelka

Ondřej Havelka

Ondřej Havelka je nadšeným vědcem na poli laserových nanotechnologií působícím na Institutu Maxe Plancka pro koloidy a fázová rozhraní (MPIKG) a Technické univerzitě v Liberci (TUL). Zde v roce 2018 pomohl otevřít nový výzkumný směr zaměřený na tvorbu nové generace laserem připravených nanočástic. Za související základní a aplikovaný výzkum obdržel řadu ocenění. Od roku 2022 zastupuje Českou republiku v evropské radě Eurodoc, která řeší vědní a výzkumné politiky týkající se začínajících vědců a vědkyň v Evropě. Zároveň je členem expertní skupiny European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) zajišťující zvyšování kvality vysokého školství. Kromě své činnosti uvnitř akademického prostředí se Ondřej Havelka věnuje popularizaci vědy a psaní o aktuálním dění na portálu Vědavýzkum.cz.

Neumět napsat vědeckou publikaci v angličtině, a to v kvalitní angličtině, je Achillovou patou vědce, která se neodpouští. Ačkoli se stále můžeme setkat s výzkumy popsanými v časopisech v národním jazyce neanglického typu, kvalita těchto výstupů je automaticky zpochybňována. Jak k tomu historicky došlo? 

27. 5. 2024
Ondřej Havelka
Array
(
)

Vydavatelství Springer Nature, majitel renomovaného vědeckého časopisu Nature, se možná ocitá v nelehké situaci, když se jeho zaměstnanci rozhodli podniknout kroky k ochraně svých mezd. Navržené minimální navýšení vyústilo ve spor, který by mohl vést k historické stávce.

22. 5. 2024
Ondřej Havelka
Array
(
)

Posuzování vědeckých publikací a žádostí o výzkumné granty jsou zásadními součástmi akademického prostředí. Procesy spojené s přijímáním grantových žádostí mají za úkol zajistit kvalitu a relevanci budoucích vědeckých výsledků a zároveň garantovat efektivní využití veřejných či soukromých finančních prostředků. Nicméně, tato hodnocení nejsou bez výzev.

1. 11. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

Teoretický fyzik Peter Higgs, stojící za předpovědí existence Higgsova bosonu, je dnes zmiňovaný nejen mezi vědci, ale i v široké veřejnosti. Pro tu vstoupil do světla reflektorů ziskem Nobelovy ceny za předpověď oné částice. Pro svět vědy má však Peter Higgs ještě další důležitý význam a to díky příběhu, který se s jeho vědeckou kariérou pojí.

15. 8. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

Začněme jednoduchou otázkou: Čím je v akademickém prostředí doktorand? Odpověď na tuto otázku už ale tak jednoduchá není. Obvykle považujeme za doktoranda člověka, který je zapsán do doktorského studijního programu na vysoké škole. V takovém případě by doktorand měl být považován za studenta, tzv. Ph.D. studenta. Ale co když převážnou náplň jeho studia tvoří výzkum?

1. 8. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

V těchto dnech se v prostředí švédských měst Stockholmu a Uppsaly koná konference o udržitelném akademickém prostředí, kterou pořádá evropská rada Eurodoc zastupující začínající vědce v Evropě. Jedním z témat, kterým se Eurodoc dlouhodobě věnuje a dostalo prostor i na této konferenci, je hodnocení akademických výsledků a připravovaná reforma hodnocení výzkumu v Evropě. 

14. 6. 2023
Ondřej Havelka
Array
(
)

Pouhých sedm procent doktorandů dokončí svá studia včas a asi šedesát procent vůbec nedostuduje. Změnit tristní čísla a především zkvalitnit doktorské studium může pomoci i standard školitele. Na otázky k tomu tématu odpovídal Ondřej Havelka z Technické univerzity v Liberci, který je členem komise pro doktorské studium Studentské komory Rady vysokých škol .

12. 5. 2023

Technická univerzita v Liberci

Jak již bylo mnohokrát zmíněno na portálu Vědavýzkum.cz, otevřené publikování se stává častým terčem kritiky. Jedním z důvodů jsou vysoké poplatky, které si vědecká vydavatelství nárokují za vydání vědecké práce v jejich časopisech. V kontextu tohoto tématu může událost, která se stala 17. dubna ve vydavatelství Elsevier, odstartovat revoluci ve vědě.

25. 4. 2023

Ondřej Havelka