facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vlastimil Růžička

Vlastimil Růžička

Profesor v oboru fyzikální chemie a emeritní rektor VŠCHT Praha. V současné době pracuje v Technologickém centru Akademie věd, v Oddělení strategických studií. Je členem České společnosti chemického inženýrství a České společnosti chemické. Před příchodem do TC působil od roku 2010 ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako zástupce ředitele a jako výkonný ředitel projektu ELI Beamlines – stavby největšího uživatelského výzkumného laserového centra na světě v Dolních Břežanech. Před tím pracoval na MŠMT ve funkci náměstka pro vědu a vysoké školy (2008-2010), kde se podílel mj. na přípravě reformy vysokého školství v ČR.

V pondělí 14. května mne, stejně jako řadu mých bývalých kolegyň a kolegů z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, zastihla smutná zpráva o úmrtí Jitky Moravcové.

25. 5. 2018

Lidovými novinami zveřejněný údaj o výši loňské mzdy bývalé děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze opět rozvířil debatu o mzdách v českém vysokém školství. Vlastimil Růžička na to reaguje aktualizací své analýzy výročních zpráv o hospodaření veřejných vysokých škol z února 2017, kde se zaměřil právě na mzdy akademických pracovníků.

7. 4. 2018

V rozhovoru „Vrátit peníze do Bruselu by bylo výchovné“ zveřejněném 16.11.2017 jsem se dopustil závažné záměny termínů, které by mohly vést ke špatnému výkladu mého sdělení. Proto níže dvě části rozhovoru opravuji. Čtenářům se za svou chybu omlouvám.

24. 11. 2017

Metodika M17+ navržená Sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace vyvolala řadu kritických diskusí a byla nedávno nazvána „dobře míněným polotovarem“. Chtěli bychom krátce poukázat na to, čím Metodika M17+ je a čím není, především v porovnání s principy hodnocení jednak navrženými v projektu IPN Metodika a jednak aplikovanými AV ČR v roce 2015.

26. 5. 2017

Václav Hořejší zveřejnil dne 9. 1. 2017 v blogu „Poznámky k vědní politice v ČR“ soukromou aktualizovanou inventuru svých názorů na hlavní otázky vědní politiky v České republice. Dovolím si s některými z jeho závěrů polemizovat. Z textu níže vyplyne, že s jinými jeho názory souhlasím.

10. 2. 2017