facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Dawn Norris je socioložka. Získala doktorát a magisterský titul na University of Maryland, College Park. Dnes působí jako profesorka na University of Wisconsin-La Crosse, kde vyučuje kurzy o tom, jak povolání, duševní nemoci a věk souvisejí s širší společností. Na jaře 2023 strávila pět měsíců v Praze jako Fulbrightova stipendistka na Univerzitě Karlově.

Je umělkyně a architektka. V letech 2022-2023 strávila devět měsíců v České republice, kde zkoumala vývoj výroby a konceptualizace českého skla od roku 1948 do současnosti. V září přišla na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně z Rhode Island School of Design v Providence. Jaké byly její zkušenosti z Česka?

Nina Fárová je socioložka a soustředí se na gender ve vzdělávání a technologiích. Jako postdoktorandka aktuálně působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v oddělení NKC – gender a věda. V loňském akademickém roce vyjela s Fulbright-Masarykovým stipendiem do USA a sedm měsíců v legendární San Francisco Bay Area mapovala, jak chytré technologie proměňují uspořádání, úkoly, péči i vztahy v domácnostech.

Martin Jirušek je politolog. Působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V akademickém roce 2021/2022 strávil deset měsíců s Fulbrightovým stipendiem na George Washington University v hlavním městě Spojených států amerických. Jeho hlavním předmětem zkoumání byla americká reflexe ruské energetické a zahraniční politiky.

Filosof Jakub Mihálik působí v Oddělení analytické filosofie ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky. V tomto akademickém roce působí jako stipendista Fulbrightova programu na New York University, kde řeší výzkumný projekt „Consciousness and the Meta-Problem of Acquaintance“.

V rámci Fulbrightova stipendijního programu, financovaného českou a americkou vládou, vyjede do USA v nadcházejícím akademickém roce 2023/2024 celkem 33 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru. Stipendisté se potkali v Americkém centru na předodjezdovém setkání, kde je pozdravil velvyslanec Bijan Sabet.

Petr Kopecký je rektor Ostravské univerzity. Na univerzitě, kterou od března 2023 vede, vystudoval obor Učitelství anglického jazyka. V roce 2006 získal Ph.D. v oboru Anglická a americká literatura. Jeho první dlouhodobou zahraniční zkušeností byl výzkumný pobyt na San José State University v kalifornském Silicon Valley v roce 2003–2004.

David Sládek je členem katedry Vojenské geografie a meteorologie na Univerzitě obrany v Brně. Ve svém výzkumu se věnuje zpracování meteorologických dat, integraci databází a vytváření nových produktů pro předpovědi počasí. Jako stipendista Fulbright-Masarykova programu v tomto akademickém roce strávil čtyři měsíce na University of Utah v Salt Lake City.

Ondřej Ditrych je politolog a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge a na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy. Jeho předními výzkumnými zájmy jsou terorismus a revoluční násilí, NATO a evropská bezpečnost a konflikty v postsovětském prostoru. V roce 2007 se díky Komisi J. Williama Fulbrighta podíval na Harvard University.

Dina Frutos-Bencze je docentkou oboru ekonomie a podnikání na Saint Anselm College v New Hampshire, USA. Zimní semestr 2021/2022 strávila díky Komisi J. Williama Fulbrighta na Univerzitě Hradec Králové, kde vyučovala dva předměty a společně se svými českými kolegy také zkoumala modely spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi různými středoevropskými a východoevropskými vysokoškolskými institucemi během pandemie.

Strana 1 z 4