facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Soňa Hříbalová je materiálová technoložka. V Ústavu skla a keramiky na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se věnuje modelování rozptylu světla v transparentní keramice a bezolovnaté piezoelektrické keramice.

Kevin Schug je chemik. Během aktuálního semestru vyučuje analytickou chemii a angličtinu chemiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako profesor analytické chemie na University of Texas v Arlingtonu byl Kevin v České republice již dříve, většinou za účelem účasti na konferencích, setkání s partnery ve výzkumu nebo poznávání české krajiny, a to i se svou manželkou. Letos v lednu do země přicestoval na pět měsíců jako významný stipendista Fulbrightova programu.

Avery Morris je houslistka a doktorandka na Stony Brook University. V letošním roce stráví devět měsíců na Hudební a taneční fakultě (HAMU) Akademie múzických umění v Praze jako stipendistka Fulbrightova stipendia výzkumem ztracených děl Gideona Kleina a odkazu české hudební moderny.

Kenneth C. C. Yang je profesor komunikace. Jako rodák z Tchaj-wanu předtím, než emigroval do USA na své pedagogické místo, transformoval své výzkumné zájmy z tradičních společenských věd na datový a počítačový výzkum nestrukturovaných textů a diskurzů produkovaných lidmi. Během podzimu 2023 působil Kenneth jako Fulbrightův stipendista na Katedře mediálních a žurnalistických studií Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně. 

Ve svém výzkumu se zaměřuje na hlubší poznání bakterií syfilis a jednoho dne by chtěla, aby byla vyvinuta a celosvětově rozšířena vakcína proti syfilis. Právě na tom Fizah Yousuf, která původně působila na Boston College a následně nastoupila do laboratoře na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, společně se svým mezinárodním týmem pracuje.

Katelyn Johnson je socioložka a začínající pedagožka. Aby si rozšířila své zkušenosti se vzděláváním na Arkansaské univerzitě ve Fayetteville, tráví podzimní semestr studiem sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Bohuslav Melichar je onkolog. V současné době působí jako přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Všeobecné lékařství vystudoval v roce 1989. Po sametové revoluci využil do té doby zcela nepředstavitelné možnosti zahraničních stáží, a strávil tak dva měsíce v rakouském Innsbrucku, tři měsíce ve francouzském Bordeaux.

Daniela Vrbová je novinářka. Od roku 2007 působí v Českém rozhlase, momentálně jako redaktorka a moderátorka na stanici Český rozhlas Plus. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a anglistiku-amerikanistiku v kombinaci s dánštinou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Kodaňské univerzitě.

Karolína Kripnerová je architektka. Její specializací je sociálně udržitelná architektura. V roce 2017 spoluzaložila spolek Architekti bez hranic, kde s týmem kolegů a kolegyň z oblasti architektury a designu usiluje o zlepšení kvality veřejného prostoru. Karolíny hlavním tématem je bezdomovectví - dlouhodobě se zabývá otázkou, jak mohou architekti přispět k řešení tohoto celospolečenského problému.

František Štěpánek je chemický inženýr. Působí jako profesor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V Ústavu chemického inženýrství se zabývá funkčností mikro a nanočástic. Jeho studia začala na pražské VŠCHT, titul PhD však získal pod dvojím vedením i na Univerzitě Pierra a Marie Curie v Paříži. Po škole strávil šest let ve Velké Británii.

Strana 1 z 5