facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Využijte kosmické technologie ve svém podnikání. Zkuste to přes ESA TT Brokera. Získejte přístup na tržiště technologií a hledejte vhodnou technologii pro vaši firmu. Pomocí ověřených praxí transferu technologie se můžete dostat na nové trhy.

22. 8. 2017

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doporučilo k financování předložené projekty v rámci výzvy č. 02_16_028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj) v prioritní ose 2 Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Doporučeno bylo 17 projektů výzkumných organizací. 

21. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

Nejsilnějším průmyslovým odvětvím v Česku je výroba aut. Bez strojírenské tradice a hi-tech vývoje by nebylo elektromobilů ani firem jako Škoda Auto či Tatra.

21. 8. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil na začátku srpna výzvu na obsazení pěti volných míst ve své Správní radě, která má rozhodovací pravomoci při řízení EIT a rovněž vybírá, jmenuje a hodnotí znalostní a inovační společenství (KICs).

21. 8. 2017

Technologické centrum AV ČR

Máš talent pro technické nebo přírodní vědy? Uvažuješ o doktorském studiu? Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt? Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) vypisuje soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let. Podpoří 25 nejlepších uchazečů.

20. 8. 2017

JCMM

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy s nejdelší historií, které nemají jinde než v Evropě obdobu. Přispívá k redukci fragmentace investic do evropského výzkumu a k otevření Evropského výzkumného prostoru světové spolupráci.

20. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

ČVUT UCEEB pořádá v rámci projektu FINERPOL celodenní workshop. Jeho cílem je analyzovat příklady osvědčených postupů finančních nástrojů v projektech energetické efektivity.

19. 8. 2017

ČVUT

Technologické centrum AV ČR se stalo členem mezinárodního konsorcia projektu GoNano, který byl vybrán k financování v evropském výzkumném programu HORIZONT 2020. Hlavním cílem projektu je podpořit participativními procesy a metodami odpovědný výzkum a inovace.

19. 8. 2017

Technologické centrum AV ČR

Irská výzkumná Rada nabízí post-doktorandský program s názvem „Collaborative Research Fellowships for a Responsive and Innovative Europe“ (CAROLINE). Program je určen na podporu projektů, které korespondují s tématy „United Nations 2030 Agenda“.

19. 8. 2017

Irish Research Council

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu ÉTA, který se uskuteční 4. září 2017 v Praze.

18. 8. 2017

Technologická agentura ČR