facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kick-off meeting Alliance4Life ACTIONS

19. 5. 2021
Kick-off meeting Alliance4Life ACTIONS

Kick-off konference již druhého pokračování úspěšného H2020 projektu A4L_ACTIONS třináctičlenného konsorcia Alliance4Life se bude konat 25.5.2021.

Tato mezinárodní aliance předních výzkumných institucí a univerzit působících v oblasti biologických a medicínských věd v zemích střední a východní Evropy bude po dobu dalších tří let intenzivně pracovat na realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny. Cílem tohoto projektu je zlepšování institucionální kultury a strategického řízení institucí s profesionální administrativou podporující vědce.

Partneři projektu mají v plánu i nadále podporovat kariérní rozvoj vědců a vytvářet atraktivní prostředí pro talenty z celého světa. Velký důraz je kladen také na společenskou relevanci výzkumu a inovační potenciál. Obrovským benefitem pro všechny výzkumné instituty a univerzity ze střední a východní Evropy, je odhodlání všech zapojených partnerů své zkušenosti dále sdílet na národních úrovních, a sloužit jako inspirace pro potřebné reformy vědní politiky ve svých zemích.

Vzhledem k současné pandemické situaci se celá konference uskuteční online, což nabízí jedinečnou příležitost i nezapojeným institutům, seznámit se s ambiciózními plány členů aliance v rámci dopolední Plenary Session. Dopolední část kick-off konference bude slavnostně zahájena ředitelem brněnského institutu CEITEC MU Jiřím Nantlem, který je zároveň předsedou celé Alliance4Life. Jiří Nantl představí dosavadní výsledky aliance a zmíní také výzvy, které v regionu střední a východní Evropy stále přetrvávají, a na které je třeba se dále koncentrovat. K účastníkům konference promluví také členka Evropského parlamentu a místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Martina Dlabajová, která se zaměřuje na efektivní využívání finančních prostředků určených na rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Její příspěvek přinese mimo jiné náměty na spolupráci se členy Evropského parlamentu při tvorbě výzkumné politiky EU, i cenné informace z projednávání programu Horizont Evropa. Velmi informativní bude zajisté i přednáška zástupců Evropské komise, Stefana Weierse (Head of Sector, Widening, ERA & Research Infrastructure Programming) a Henriette van Eijl (Acting Head of Unit Economic and Social Transitions), kteří představí cíle a obsah programu Horizont Evropa v oblastech Widening and Strenghtening the ERA, resp. v oblasti Health, což jsou právě oblasti nejvíce relevantní pro Alliance4Life. Mezi řečníky přivítáme dále ředitele konsorcia CEITEC Pavla Tomančáka s jeho pohledem vynikajícího vědce, působícího většinu své profesní dráhy v zahraničí a nyní i v České republice, na význam a spolupráci evropských aliancí a koordinátorku Alliance4Life Zlatuši Novotnou, které představí cíle a aktivity Akčního plánu aliance na další tři roky.

Členové Alliance4Life, kteří jsou zároveň členy konsorcia projektu A4L_ACTIONS, si kladou za cíl přispět ke zmenšení inovační mezery zlepšováním institucionální kultury a zaváděním efektivního strategické řízení výzkumných institucí v méně výkonných zemích střední a východní Evropy. Aliance spojuje progresivní instituce působící v oblasti věd o živé přírodě ze střední a východní Evropy. Jejím posláním je podporovat a posilovat celoevropskou excelenci ve výzkumu a jeho přínosy pro společnost, lidské zdraví a kvalitu života. Deset zakládajících členů formalizovalo existenci aliance jako trvalé struktury v říjnu 2019 ve Vilniusu podepsáním memoranda o porozumění, a pokračovalo ve spolupráci i v nesnadném roce 2020. Do konsorcia nového projektu byly přizvány další dvě členské instituce z Bulharska a Rumunska.

Účast na konferenci je zdarma. Zájemci se mohou registrovat ZDE.111 alliance4life logo small 0x0

Zdroj: CEITEC