facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků čtvrté veřejné soutěže programu DELTA

22. 8. 2017
Vyhlášení výsledků čtvrté veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, která byla vyhlášena dne 28. února 2017.


TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory celkem u devíti projektů, jejichž seznam naleznete zde. Mezi projekty, u kterých se podpora očekává, je například projekt firmy REX Controls s.r.o. ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, UVB Technik s.r.o. Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava  nebo projekt Institutu mikroelektronických aplikací s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Z veřejných vysokých škol byla dále podpořeny projekty, ve kterých se účastní České vysoké učení technické v PrazeVysoké učení technické v Brně. Naopak u sedmi projektů TA ČR podporu nepředpokládá.

Podrobnější informace včetně podmínek, které musí splňovat projekty, u nichž se podpora očekává, jsou k nalezení na této stránce.

Čtvrtá veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA byla vyhlášena ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany). Tematicky je zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti.

 

Zdroj: TA ČR

Autor: Vědavýzkum.cz (AJ, AV)