facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Evropská komise dne 5. července 2024 zahájila výzvu k podávání žádostí pro členy nové Technologické rady pro pokročilé materiály. Tato skupina bude koordinovat úsilí o splnění budoucích potřeb pokročilých materiálů v Evropě a je klíčem k vybudování jednotného ekosystému pokročilých materiálů.

12. 7. 2024

Evropská komise

V rámci projektu FRONTIERS, který financuje Evropská rada pro výzkum (ERC), bylo vyhlášeno již druhé výběrové řízení na 3–5měsíční rezidenční pobyty vědeckých novinářů na excelentních evropských vědeckých institucích.

12. 7. 2024

Technologické centrum Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled 18 žádostí z výzvy Mezisektorová spolupráce v OP JAK, které jsou doporučeny k financování. 

11. 7. 2024

OP JAK

Byl přijat pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2025. Program stanoví možnosti financování, rozpočty výzev, kalendář grantových soutěží a podmínky financování ERC. Dokument byl navržen a schválen vědeckou radou ERC a přijat Evropskou komisí.

11. 7. 2024

European Research Council

V rámci projektu národních kontaktů pro oblast Widening a ERA, nazvaného NCP_WIDERA.NET, jsou pro vědce a výzkumné manažery a administrátory (RMA) z Widening zemí organizovány třídenní studijní návštěvy na předních výzkumných organizacích ve Španělsku, Německu, Itálii a Finsku.

10. 7. 2024

Technologické centrum Praha

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO), která letos slaví své 60leté výročí, zvolila 100 nových členů komunity a 20 přidružených členů. Z České republiky se připojili čtyři noví členové, celkem tak je v prestižní organizaci 20 českých vědců a vědkyň.

10. 7. 2024

EMBO

Dne 19. září 2024 se otevře již třetí mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition Partnership (CETP). Výzva Partnerství CET Call 2024 je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

9. 7. 2024

Technologická agentura ČR

Univerzita Karlova letos jako jediný žadatel z České republiky získala pro svůj projekt Charleston v rámci stěžejního programu EU pro doktorské a postdoktorské vzdělávání 60 milionů korun na podporu mladých vědkyň a vědců. Ti se ve svých výzkumech soustředí na oblast udržitelnosti.

8. 7. 2024

Univerzita Karlova

Kanada se oficiálně připojila k Horizontu Evropa, výzkumnému programu EU s rozpočtem 95 miliard eur, čímž se stala nejnovější mimoevropskou zemí, která se stala součástí. Díky tomu se tak kanadští výzkumníci mohou ucházet o granty za stejných podmínek jako výzkumníci v Evropě.

8. 7. 2024

ScienceBusiness

V pátek 28. června 2024 udělila Francouzská ambasáda v České republice po třicáté své každoroční Vědecké ceny nejlepším mladým vědcům v České republice. Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví jsou určeny pro studenty doktorských programů nebo postdoktorandy, kteří nedávno obhájili svou disertační práci.

5. 7. 2024

Vědavýzkum.cz

Strana 1 z 201