Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Neakademické pracovní pozice

Neakademické pracovní pozice

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Administrátor projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

28. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

26. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

24. 12. 2017

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník veřejných zakázek a podpory grantových projektů.

23. 12. 2017

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Ředitel Centra podpory inovací (CPI).

21. 12. 2017

Ústav fotoniky a elektroniky, výzkumné pracoviště Akademie věd, nejžádanějšího zaměstnavatele ve státní sféře v technických a přírodních oborech roku 2016, vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozici Odborný pracovník veřejných zakázek a podpory grantových projektů.

18. 12. 2017

Národní technická knihovna přijme pracovníka do Bibliometrické jednotky Národního centra pro elektronické a informační zdroje CzechELib.

18. 12. 2017

Kancelář Akademie věd ČR (AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka v Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.

17. 12. 2017

ÚOCHB AV ČR, v.v.i., hledá vhodného kandidáta/ku na pozici Manažer OP VVV projektu.

16. 12. 2017

ÚOCHB AV ČR, v.v.i., hledá vhodného kandidáta/ku na pozici Ředitel projektu.

15. 12. 2017

Partneři webu a spolupracující instituce