facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Evropská komise v červnu oficiálně spustila systém Destination Earth (DestinE) ze superpočítačového centra LUMI ve finském Kajaani. Červnová akce byla začátkem druhé fáze DestinE, ambiciózní iniciativy Evropské unie, jejímž cílem je vytvoření digitální repliky systému Země.

Zneužití deepfake v podvodných kampaních se už dotklo i Česka a s rozvojem umělé inteligence lze očekávat nárůst padělaných vyjádření politiků či falešný pornografický obsah s tváří celebrit. Problematice deepfake videí nebo zvukových nahrávek se však česká věda a výzkum věnuje jen okrajově a systematická podpora výzkumu problematiky deepfake v Česku chybí, jak ukazují výsledky studie Technologického centra (TC) Praha.

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. eur. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy – 203 mil. eur. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje – 95 mil. eur. 

Rámcový program EU pro výzkum a inovace, Horizont Evropa, výrazně podporuje mezinárodní spolupráci vědeckých týmů napříč Evropou. Česká účast v tomto programu je významná, především díky spolupráci s předními evropskými výzkumnými institucemi. Program přináší nejen finanční podporu, ale také posiluje vazby a šíření znalostí mezi evropskými výzkumnými organizacemi. Přečtěte si novou analýzu z dílny Technologického centra Praha.

Technologické centrum Praha připravilo přehled novinek za měsíc červen. Přečtěte si o nových videích o etice v projektech Horizont Evropa, seznamte se s přípravami 10. rámcového programu pro výzkum a inovace, zjistěte, jaký byl první Mutual Learning Event z celkem pěti plánovaných.

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa.

Vysokoškolský sektor se bezpochyby podílí rozhodující měrou na celkové účasti ČR v programu Horizont Evropa. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa si český vysokoškolský sektor nárokuje (VŠ a univerzity včetně společných pracovišť univerzit a lékařských fakult ve fakultních nemocnicích) 48 % celkové finanční podpory určené pro ČR.

Významný růst počtu výstupů z transferu znalostí a výnosů z komercializace výsledků výzkumu a vývoje zejména na veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR byl podpořen finanční dotací na zakládání a další rozvoj center transferu technologií z prostředků evropských strukturálních fondů a z programů TA ČR.

V květnových novinkách z Technologického centra Praha vám představíme dvě nové analýzy, jednu z oblasti AI a druhou o socioekonomických dopadech velké evropské výzkumné infrastruktury. Dozvíte se také, jaké mohou být nové technologie v zemědělství a mnoho dalšího z činnosti našich týmů. 

Transfer znalostí a zejména komercializace výsledků výzkumu a vývoje jsou v centru zájmu státních orgánů v Česku i v zahraničí, protože podporují přenos vědeckých poznatků z veřejných výzkumných organizací do soukromého sektoru, a tím stimulují a zvyšují výkonnost národních ekonomik.

Strana 1 z 10