facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening participation and Spreading Excellence), ve zkratce „priorita Widening“ či jen „Widening", patří nepochybně mezi nejdiskutovanější části programu Horizont Evropa. Primárním cílem této priority je snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU.

K 19. prosinci 2023 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 970 financovaných účastí v 699 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 350 milionů €.

Jako již tradičně rekapituluje Technologické centrum Praha výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships, hlavního nástroje EU na podporu individuálních vědecko-výzkumných pobytů postdoků v zahraničí.

Na podzim 2023 Patsnap vydal Globální inovační zprávu, v níž zveřejnil seznam 100 největších globálních inovátorů, kteří vedou světový technologický pokrok, a to nejen z hlediska jejich vlastní rozsáhlé technologické způsobilosti, ale i z hlediska ovlivňování ostatních podniků (a to jak v odvětvích jejich hlavní činnosti, tak v odvětvích ostatních).

Uspokojivé využívání příležitostí pro koordinaci projektů určených ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací, relativní úspěch při získávání ERC grantů a větší úspěšnost při koordinaci projektů většího rozsahu zaměřené na výzkum a inovace (tzv. RIA a IA projektů) jsou klíčovými faktory, kterými se ČR v programu HE odlišuje od většiny ostatních widening zemí, a naopak se přibližuje k zemím s vyšším výzkumným a inovačním potenciálem.

Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení programu Horizont 2020 (H2020), který – jako předchůdce současného programu Horizont Evropa – běžel v letech 2014–2020 s rozpočtem téměř 80 mld. eur. Za toto období podpořil více než 35 000 projektů předložených zájemci ze 177 zemí a jeho výsledky daly vzniknout téměř 4 000 patentů a ochranných známek.

Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat.

Jako každým koncem měsíce Technologické centrum Praha opět zveřejňuje přehled událostí za uplynulou dobu. Chcete získat přehled o ERC grantech v Česku nebo informace z časopisů ECHO či ERGO? Také další novinky z TC Praha se dočtete níže.

Přečtěte si letošní třetí číslo časopisu Ergo, které se věnuje tématu podpory excelentního výzkumu.

Julia Mildorfova Leventon je vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny v CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR). Je interdisciplinární vědkyní pracující napříč společenskými a fyzikálními vědami v oblasti životního prostředí a rozvoje. Koordinuje projekt PLUS Change, který byl zahájen v červnu 2023.

Strana 1 z 8