facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Ačkoliv je v dlouhodobém měřítku úspěšnost žen při podávání grantů ERC v RP téměř totožná s úspěšností mužů na globální i české úrovni, a ženy výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se týkají technických oborů, jejich zapojení do přípravy ERC grantů je mnohem nižší, než je tomu u jejich mužských kolegů.

Technologické centrum Praha informuje o výsledcích druhé výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships/ERA Fellowships v Horizontu Evropa a ad hoc výzvy MSCA4Ukraine. Ze 171 žádostí předložených českými institucemi uspělo 15 projektů.

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o plánovaných seminářích ze série Jak na Horizont Evropa, podívejte se na novou brožuru k MSCA a českých úspěších v zapojení do rámcových programů EU.

Technologické centrum Praha připravilo pravidelný přehled novinek, které se udály v únoru 2023. Seznamte se s podcastem o ERA Chair nebo videem z oblasti grantů Evropské rady pro výzkum. V přehledu se dočtete také o konání Kulatého stolu k programu Horizont Evropa nebo o podpoře podniků v oblasti nanotechnologií.

Technologické centrum Praha připravilo novou analýzu, která monitoruje účast na koordinaci projektů v programu Horizont Evropa. Jak si v koordinaci vede Česká republika? Přibližuje se výzkumně vyspělým zemím EU?

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si, jak probíhal 20. ročník konference CZEDER a nebo o novém držiteli ERC Consolidator grantu.

Dnes, 14. února 2023, se v Praze uskutečnil již 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Konferenci každoročně pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účasti významných řečníků a hostů z akademické sféry, státní správy i Evropské komise.

Technologické centrum Praha sumarizovalo reakci českých národních kontaktních míst na střednědobé hodnocení programu Horizont Evropa, ve kterém shrnuje získané poznatky z dosavadních výzev programu. Zájemci z řad veřejnosti se ale také mohou účastnit aktuálně otevřené konzultace k minulosti, současnosti a budoucnosti rámcových programů EU na podporu výzkumu a inovací v období 2014 - 2027.

Technologické centrum Praha přináší první souhrn svých aktivit za rok 2023, tedy za právě uplynulý leden. Dozvíte se o semináři na téma ochrany duševního vlastnictví, nově vyhlášené výzvě nebo o tom, jak se dále rozvíjí evropská infrastruktura RISIS.

Ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století se politický a právní rámec i implementace výzkumných infrastruktur dramaticky vyvíjel. Článek se zabývá milníky tohoto procesu od založení mezinárodních organizací, ESFRI, nařízení o ERIC, ERIC Fóra až po aktuální vývoj ERA. Dále uvažuje o možných směrech vývoje v nadcházejícím období.

Strana 1 z 2