facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letní školy v oblasti vysokého školství a výzkumu, vývoje a inovací 2020

24. 4. 2020
Letní školy v oblasti vysokého školství a výzkumu, vývoje a inovací 2020

Společnost alevia letos na konci srpna v Telči opět uspořádá dvě letní školy v oblasti vysokého školství a výzkumu, vývoje a inovací. První termín, určený pro manažery výzkumných organizací, se zaměří na komunikaci a medializaci výstupů výzkumu a vývoje. Tématem druhého termínu určeného vedoucím pracovníkům veřejných vysokých škol na různých úrovních bude především strategický management. Registrace bude spuštěna na začátku května.

Letní školy se uskuteční v hotelu Antoň v Telči. Maximální počet účastníků je z důvodu zachování vysokého stupně interaktivity, individuálního přístupu a možných hygienických limitů omezen na 25 osob.

Oběma akcemi budou provázet špičkoví lektoři a účastnit se budou hosté z daných oblastí. V rámci letní školy budou řešeny konkrétní případy a skutečné situace. Vedle získání nových znalostí a zkušeností je hlavní přidanou hodnotou setkání lidí z různých institucí, navázání nových kontaktů a sdílení příkladů dobré a špatné praxe. To vše v příjemném prostředí a za doprovodu volnočasových aktivit.

LS118. – 20. srpna 2020: Letní škola pro manažery výzkumných organizací

Efektivní komunikace výstupů ve VaV

Letní škola je určena pro manažery a projektové manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále je vhodná i pro pracovníky center transferu technologií. Letní školu doporučujeme pracovníkům na různých stupních řízení výzkumu, ale také vedoucím výzkumných skupin se zájmem o publicitu a komunikaci vědeckých výsledků.

Registrace bude spuštěna na začátku května zde.

 

25. – 27. srpna 2020: Letní škola pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol:

Strategický management nebo řešení každodenních průšvihů?

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

Registrace bude spuštěna na začátku května zde.

Společnost alevia organizuje letní školy na různá témata již od roku 2013. Informace o předchozích ročnících naleznete zde.
LS2

 

Zdroj: alevia