facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Dne 24. listopadu 2016 pořádá podpůrná evropská infrastruktura COST ve spolupráci s Univerzitou v Žilině Úvod do evropské spolupráce COST (Introduction to the COST Framework).

30. 8. 2016

ERA

Dne 23.9.2016 se koná seminář pro zástupce oprávněných příjemců veřejných a státních vysokých škol. Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly pro období udržitelnosti projektů Výzvy 3.4, prioritní osy 4, OP VaVpI.

29. 8. 2016

MŠMT

European Academy for Taxes, Economics and Law pořádá ve dnech 15. a 16. září 2016 v Berlíně praktický seminář na téma Research Evalution & Assessing Research Quality.

27. 8. 2016

Vědavýzkum.cz

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a pod záštitou MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, pořádá seminář k daňové uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční dne 8. září 2016 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedním z přednášejících k této problematice bude člen předsednictva TA ČR pan Miroslav Janeček.

25. 8. 2016

TA ČR

V druhé polovině letošního roku se budou v Praze konat 2 workshopy k aktualitám právního rámce oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

19. 8. 2016

alevia

Ve středu 7. září 2016 od 8.30 do 17.30 hodin se na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích koná Festival vědy. Na návštěvníky čeká velká vědecká laboratoř pod širým nebem. Populárním a interaktivním způsobem se představí přírodovědné a technické obory, návštěvníci zhlédnou zajímavé prezentace a vyzkouší si nevšední pokusy. Patronem festivalu je profesor Václav Pačes a jeho tváří herec Martin Myšička.

17. 8. 2016

Vědavýzkum.cz

Společnost Science|Business Network pořádá 12. října 2016 v Bruselu konferenci na téma budoucí evropské strategie ve výzkumu a vývoji.

16. 8. 2016

Vědavýzkum.cz

Institut pro politiku a společnost zve na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace, který se bude konat 3. 11. 2016 od 9:30 do 13:00 na půdě Poslanecké sněmovny PČR.

16. 8. 2016

IPPS

Ve dnech 6. a 7. října se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze dvoudenní konference zaměřená na téma výsledky vědy a jejich praktické použití.

16. 8. 2016

alevia

14. října 2016 se bude v Bruselu konat Informační den k výzvám projektů PPP (Public-private-Partnerships): Factories of the Future, Energy-efficient Buldings, Sustainable Process Industries a European Green Vehicles Initiative.

11. 8. 2016

Vědavýzkum.cz