facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soukromý vládní program hodnocení VaVaI

14. 11. 2017
Soukromý vládní program hodnocení VaVaI

Na normální vládu s podporou Sněmovny si asi ještě nějaký čas počkáme. O vládním programu skoro měsíc po volbách navenek nepadlo ani slovo. Když jsem před volbami komentoval sliby z předvolebních programů ohledně hodnocení VaVaI, říkal jsem si, co bych tam asi sám napsal. Tak jsem si teď zkusmo sepsal pár odstavců, co by se mělo ohledně hodnocení VaVaI asi tak objevit v programovém prohlášení vlády. Nekamenujte mě, prosím!

[text v závorce kurzívou jen dovysvětluje pozadí]

Hodnocení výzkumných organizací: Vláda bude dbát, aby věcně příslušná ministerstva navrhla, vyzkoušela a zavedla institucionální hodnocení jimi zřizovaných a nebo financovaných výzkumných organizací. Na proces přípravy, pojetí a realizaci hodnocení podle dobré zahraniční praxe bude dohlížet dozorčí a zpravodajský výbor vybraných členů Rady pro VaVaI rozšířený o přizvané zahraniční experty. Výsledky hodnocení výzkumných organizací budou k dispozici před koncem volebního období. Největší pozornost bude vláda věnovat hodnocení v gesci rozpočtově největších poskytovatelů: MŠMT (vysoké školy), AV ČR (pracoviště) a MPO (výzkumné ústavy). [Snahy o celonárodní všeobjímající hodnocení výzkumných organizací skončily kafemlejnkem. Rozjezd jeho náhrady jde velmi ztuha a čert ví, zda se vůbec rozjede. Jako schůdnější cestu vidím přenést zodpovědnost za hodnocení plně na příslušná ministerstva. Podle zákona by to mohly dělat už dnes, ale vlády to po nich nechtěly, tak co by se snažila, že. 1 | 2]

Hodnocení programů účelové podpory: Vláda bude od resortů vyžadovat komplexní vyhodnocení existujících programů účelové podpory (interní průběžné) a ukončených programů (nezávislé externí) s důrazem na vyhodnocení zacílení a čistých dopadů těchto programů, podle dobré zahraniční praxe. U návrhů nových programů bude vláda vyžadovat i ex-ante plán komplexního monitoringu a hodnocení. Zvláštní pozornost bude vláda věnovat programům, ukončeným a navrhovaným, s rozpočtem převyšujícím 1 mld. Kč. Pro účel dohledu nad kvalitou těchto hodnocení vláda ustaví dozorčí a zpravodajský výbor složený z vybraných členů Rady pro VaVaI a zahraničních expertů. [Dosud představuje většina velkých programů účelové podpory VaV černou díru na peníze, kde se nikdo na jejich čisté přínosy raději ani neptá. 1 | 2 | 3]

Transparentnost a informované řízení: Na podporu transparentního a informovaného řízení systému VaVaI na všech jeho úrovních a jako všeobecnou podporu všech druhů hodnocení vláda zajistí pokračování sběru dat o vstupech a výstupech VaVaI a nechá odborně posoudit další rozšíření. Vláda zajistí vytvoření informačních a analytických nástaveb nad daty, které umožní vědecké, odborné a zainteresované veřejnosti včetně podnikatelských subjektů z propojených administrativních dat snadno získávat uživatelské informace o všech aspektech sektoru VaVaI včetně vstupů a výstupů a vývoje v čase. [Dnes se sice data sbírají, poměrně bohatá, ale leží na hromadě jako siláž a nejsou přetavená v užitečné informace snadno přístupné uživatelům. Dokonce se šíří obavy, že se některá data sbírat přestanou a zavládne úplná informační tma. 1 | 2 | 3 | 4]

Prioritní oblasti výzkumu: Vláda v mezinárodním výběrovém řízení zadá zpracování podkladových analýz pro ověření a případnou revizi strategických tematických priorit v oblasti VaVaI, které nebyly takovými analýzami podloženy. [Při hodnocení je mimo jiné třeba srovnat, zda a nakolik se státu dařilo naplňovat stanovené priority. Jenže dlouhodobé priority VaV se u nás za posledních deset let změnily již 4x! To pak ale nejsou žádné dlouhodobé priority, ale dort pejska s kočičkou, který se po upečení vždy vyhodí a zase se peče nový. Dosud vždy byly priority stanoveny na základě toho, kdo si v nich co vyloboval. Takže tam toho bylo opravdu hodně - priority všeho. A dosud nikdy nebyly priority stanoveny na základě kvalitně a poctivě zpracovaných podkladových analýz. 1 | 2 | 3 | 4]

Bylo by toho samozřejmě mnohem více, na čem by se mělo v oblasti VaVaI zapracovat. Ale vládní program musí napsat povolanější. Přidám jen jedno téma, které mi dlouhodobě leží v hlavě.

Poznatky VaV pro kvalitnější vládnutí: Podle příkladů dobré zahraniční praxe vláda navrhne systémové změny v oblasti řízení všech resortů včetně jejich resortních výzkumných organizací a jejich lidských zdrojů tak, aby došlo k výraznému zvýšení systematického využívání poznatků VaV pro potřeby informovaného vládnutí, hodnocení dopadů legislativní a další regulace státu. [Míra využívání výzkumů pro hodnocení dopadů politik státu, ex-ante a ex-post je dlouhodobě nízká. Týká se to tak zásadních oblastí jako je školství, trh práce, věda a výzkum, zákonodárství, energetika, životní prostředí, důchodový systém, daně a dávky atd... Zatím to nefunguje, protože nejsou lidi, nejsou nastaveny procesy, není zájem, není poptávka, ani zevnitř ani zvenčí. 1 | 2]

 

Autor: Daniel Münich

Článek vyšel na webu metodikahodnoceni.blogspot.cz.