facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

23. 6. 2020
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 9 návrhů projektů, 8 návrhů projektů postoupilo do hodnocení, ze kterých je podpořeno 6 návrhů projektů, což znamená 75% úspěšnost podpory podaných projektů (úspěšnost podpory podaných projektů je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Více informací je k dispozici zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR