facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena výzva sítě Cornet

15. 7. 2020
Vyhlášena výzva sítě Cornet

Do 30. září 2020 je otevřena 30. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu. Tato nadnárodní výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků.

Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Do výzvy jsou zapojeny země: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie (Vlámský region a Valonsko), Polsko, Brazílie, Kanada (Québec), Japonsko, Nizozemí, Peru, Švýcarsko, Turecko.

Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je MPO ČR. Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do VII. výzvy programu Spolupráce – Klastry OP PIK. Projekt v rámci programu Spolupráce – Klastry může získat podporu pouze za předpokladu, že bude schválen daný projekt v síti Cornet se zahraničními partnery.

Více informací naleznete na stránkách MPO nebo sítě Cornet.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR