facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky šesté národní výzvy INTER-EUREKA

5. 9. 2019
Výsledky šesté národní výzvy INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky již 6. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspělo celkem 7 projektů.

Cílem podprogramu INTER-EUREKA je podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami za účelem vytvoření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury.

V 6. výzvě v tomto podprogramu bylo podpořeno 7 projektů z 9 podaných. Celková výše podpory je přesahuje 58 milionů Kč. Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Úspěšní uchazeči musí dodat aktuální dokumenty do 16. 9. 2019.

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT