instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Výzva k podání žádosti o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum

8. 1. 2018
Výzva k podání žádosti o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 5. ledna 2018 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2018.

Dotace je určena na účelovou podporu specifického vysokoškolského výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, tj. na podporu výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace na specifický vysokoškolský výzkum je veřejná vysoká škola, soukromá vysoká škola, nebo státní vysoká škola, která

  1. splnila podmínky článku 3 pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 a
  2. způsobem podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. prokázala ministerstvu naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie (článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014).

Seznam oprávněných žadatelů včetně údajů pro výpočet dotace a výše dotace je uveden v tomto dokumentu.

Žádost o poskytnutí dotace doručí oprávněný uchazeč odboru podpory vysokých škol a výzkumu ministerstva prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt) nejpozději 5. února 2018.

Žádost se podává na tomto formuláři.

Text výzvy naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT