facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva k podávání návrhů česko-ukrajinských projektů

3. 3. 2018
Výzva k podávání návrhů česko-ukrajinských projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákoníku práce. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů s týmž personálním složením neopakovalo více než třikrát. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu je alokováno celkem 2 500 000 Kč.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině.

Další podrobnosti naleznete v textu výzvy zde.

Termín pro předkládání návrhů projektů je od 2. 3. do 30. 4. 2018.

 

Zdroj: MŠMT