facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zažádejte si o roční zahraniční stáž nebo start-up grant

4. 12. 2019
Zažádejte si o roční zahraniční stáž nebo start-up grant

Nadace Experientia přijímá žádosti o postdoktorandské stáže v zahraničí a do dalšího ročníku start-up grantů na založení vlastní výzkumné skupiny pro mladé vědecké pracovníky z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Obě příležitosti mají uzávěrku 15. března 2020.

Nadace Experientia podporuje mladé vědce v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Za nadací stojí manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, oba vynikající chemici, kteří se seznámili při studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Hana Dvořáková později spolupracovala na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR s Antonínem Holým na vývoji antivirových látek. Vlastní finanční prostředky obdržené z licenčních poplatků za tyto látky manželé věnují zpět do výzkumného oboru, ze kterého byly získány. Přečtěte si rozhovor s manželi Dvořakovými.

Vycestujte na prestižní univerzitu dle vlastního výběru

staz 1

Příležitost vycestovat na prestižní univerzitu dle svého výběru mají mladí vědci do 35 let, kteří mají či brzy mít budou ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnují organické, bioorganické nebo medicinální chemii.

V minulém ročníku tuto příležitost využili dva mladí vědci z Přírodovědecké fakulty UK - Eva Bednářová a Rafael Navrátil. První jmenovaná se věnuje chemoterapeutikám a v rámci stáže vycestovala na Columbia University v New Yorku. „Tuto univerzitu jsem si vybrala pro její vysokou kvalitu a samozřejmě mě také zaujal výzkum skupiny profesora Tomislava Rovise, jejíž součástí bych se měla stát. Mám z toho velkou radost, zároveň ale cítím velkou zodpovědnost tuto příležitost nepromarnit,“ uvedla Eva Bednářová.

Druhý úspěný žadatel Rafael Navrátil zamířil na Scripps Research Institute do San Diega. „Budu pracovat ve skupině profesora Phila Barana. Scripps je jedno z nejlepších vědeckých pracovišť na světě, ale primárně jsem si ho vybral právě kvůli výzkumu profesora Barana, který je v současnosti jednou z vůdčích postav organické chemie,“ dodává Rafael Navrátil, který se zabývá projektem vývoje nových metod a reakcí organické syntézy. Více si přečtěte zde.

Chcete založit svou vlastní výzkumnou skupinu? Požádejte o start-up grant. start up

Pokud za sebou máte zahraniční postdoktorandskou stáž a své další směřování vidíte v založení vlastní výzkumné skupiny zde v Čechách, požádejte si o start-up grant. Ten je určen mladým začínajícím vědcům, kteří ukončili Ph. D. studium maximálně před pěti lety. Start-up granty jsou navíc oproti minulým letům navýšeny – nová výzkumná skupina bude podpořena částkou 2,7 milionu korun ročně, a to po dobu tří let.

„Díky start-up grantu mohu dělat výzkum podle vlastních představ,“ řekl první držitel start-up grantu Nadace Experientia Ondřej Baszczyňski, který svou vlastní výzkumnou skupinu založil na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o obou příležitostech je k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Experientia