facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Zažádejte si o start-up grant Nadace Experientia

7. 4. 2019
Zažádejte si o start-up grant Nadace Experientia

Nadace Experientia vyzývá k podávání přihlášek do druhého ročníku start-up grantů určených mladým začínajícím vědcům v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Grant by jim měl umožnit založit vlastní výzkumnou skupinu. Přihlášky lze podávat do konce května.

Jste mladým vědcem či vědkyní (do 5 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie? Vrátili jste se (nebo se plánujete v brzké době vrátit) z minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny v ČR? Zažádejte si o start-up grant Nadace Experientia na rozjezd této skupiny. Žádost o udělení start-up grantu nadace přijímá každý rok do 31. května.

Start-up granty budou mladým vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány na dobu tří let. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce.

Prvním příjemcem start-up grantu Nadace Experientia se stal Ondřej Baszczyňski, který 1. ledna 2019 založil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze výzkumnou skupinu zaměřující se na cílené doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.

Více informací najdete zde.

flyier A3 start up 2019 01

Zdroj: Nadace Experientia