facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Společnost Elsevier zve na workshop pro vydavatele a redaktory odborných vědeckých časopisů, který se uskuteční online dne 21. 7. 2020.

20. 7. 2020

Elsevier

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Výkonnou agenturou Evropské rady pro výzkum (ERCEA) si Vás dovolují pozvat na Webinář ke grantům ERC.

19. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

O dotace na rozvoj vlastních inovačních aktivit mohou žádat malé a střední podniky. Novinkou je cílení podpory i na větší projekty. Výzvu vyhlásilo 1. července 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 31. prosince 2022. Pro žadatele je připraveno celkem 150 milionů korun.

19. 7. 2020

Agentura pro podnikání a inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navýšilo vzhledem k vysokému zájmu alokaci výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF) ze stávajících 100 000 000 Kč na 200 000 000 Kč.

18. 7. 2020

MŠMT

Společnost alevia pořádá v rámci letošního ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 20. - 21. 10. 2020 pátý modul, který se zaměří na téma transferu znalostí a technologií. S ohledem na současnou situaci se uskuteční on-line.

17. 7. 2020

alevia

Tým projektu CatRIS, podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020, vyzývá výzkumné infrastruktury, klíčová zařízení a sdílené vědecké zdroje evropské, národní i regionální úrovně ze všech vědeckých oborů k registraci jejich služeb do nového portálu CatRIS.

16. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Do 30. září 2020 je otevřena 30. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu. Tato nadnárodní výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků.

15. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Letos v zimě končí funkční období třem z pěti členů předsednictva Grantové agentury České republiky (GA ČR). Návrhy kandidátů, kteří v rámci předsednictva budou zastupovat dané obory, je možné podávat do 31. srpna 2020 Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

14. 7. 2020

IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, darovala Zdravotnímu ústavu v Ostravě (ZÚ Ostrava) sady pro 10 tisíc izolací virové RNA pro testování na COVID-19. Jedná se o deset sad, z nichž každá je připravena na tisíc jednotlivých izolací, v celkové hodnotě 780 tisíc korun.

11. 7. 2020

ÚOCHB

V úterý 15. září 2020 se v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze uskuteční konference na téma inovací a transferu za účasti zástupců z Nizozemska, Německa a České republiky.

11. 7. 2020

Collaborations for the Future