facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nanoprogress: Unikátní výzkum v oblasti nanotechnologií

20. 4. 2022
Nanoprogress: Unikátní výzkum v oblasti nanotechnologií

Klastr Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny. Vizí klastru je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažérské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování. Více o Nanoprogressu se dozvíte z videa v článku.

Nanoprogress patří mezi excelentní evropské klastry a je spoluzakladatelem Evropského strategického klastrového partnerství „AdPack“. V rámci kolektivního výzkumu byly vyvinuty sofistikované metody funkcionalizace nanovlákenných struktur, navrženy a zkonstruovány celosvětově ojedinělá zařízení schopná připravovat nanovlákenné struktury typu „jádro/plášť“ a zařízení pro přípravu lineárních kompozitních nanovlákenných struktur, která jsou založena na nové technologii zvlákňování pomocí střídavého proudu. Dále byl zkoumán potenciál nanovlákenných struktur připravovaných na těchto unikátních zařízeních pro průmyslové a biomedicínské aplikace.

Klastr chce vyvinout a implementovat inovativní technologické postupy funkcionalizace nanovláken v jejich tkané i netkané podobě s vysokou přidanou hodnotou pro budoucí průmyslově zpracované produkty aplikované u zákazníka a s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Hlavní cíle klastru

  • Podporovat odvětví nanotechnologií, a to především v oblasti konkrétních aplikací
  • Zvyšovat expertízu, odborné schopnosti a zajišovat hladký převod těchto znalostí a zkušeností do praxe a systému vzdělávání
  • Podporovat spolupráci mezi soukromými podniky, akademickou sférou a veřejným sektorem
  • Podporovat konkurenceschopnost a inovační aktivity našich členů
  • Zapojovat klastr a jeho členy do mezinárodních výzkumných a obchodních aktivit
  • Zajišťovat podporu ze strany veřejného sektoru a financování z fondů EU
    Monitorovat vývoj trhů ve světě a využívat výsledky monitoringu pro další rozvoj klastru a jeho členů

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Nanoprogress