facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový finanční nástroj na podporu start-upů

7. 7. 2019
Nový finanční nástroj na podporu start-upů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) zahájilo realizaci nového finančního nástroje v rámci programu Rizikový kapitál (OP PIK) za účelem podpory start-upů.

Finanční nástroj má podobu tzv. Fondu fondů, jehož správcem je EIF, a umožňuje začínajícím podnikatelům ucházet se o kapitálovou investici i účast v akceleračním programu na rozvoj svého podnikání u vybraných profesionálních investičních fondů. Tyto fondy podpoří inovativní společnosti v seed a start-up fázi investičním kapitálem nejen ze zdrojů OP PIK, ale přispěje i EIF a soukromí investoři. Z prostředků OP PIK bylo pro Fond fondů vyčleněno 40 milionů EUR.

Na základě výběrového řízení organizovaného EIF byly vybrány dva investiční fondy, které aktuálně v rámci programu působí: Nation 1 Fund a Lighthouse Ventures. Oba fondy nabízí začínajícím podnikatelům ve velmi brzké fázi jejich rozvoje jak poradenství v rámci akceleračního programu, tak i kapitálové investice do inovativních projektů, jež musí být realizovány na území České republiky a musí splňovat podmínky programu Rizikový kapitál.

Investiční období, během kterého se mohou jednotlivé společnosti u těchto fondů ucházet o financování, je stanoveno do konce roku 2023. Výběr projektů k investici je plně řízen vybranými investičními fondy nezávisle na MPO.

Fondy aktivně vyhledávají investiční příležitosti dle své investiční strategie, přičemž žadatelé se mohou obracet přímo na ně. Kontaktní informace a další detaily k jejich zaměření, podmínkám a dalšímu postupu žádosti naleznete přímo na webových stránkách jednotlivých fondů. Další informace o iniciativě a procesu výběru fondů lze nalézt na stránkách EIF.

Finanční nástroje lze obecně vymezit jako návratnou formu podpory, v České republice se můžete s touto podporou běžně setkat v programech podpory MPO např. Expanze či Úspory energie, jež jsou realizovány ve formě zvýhodněných úvěrů či záruk poskytovaných prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Nově zřízený Fondu fondů v rámci OP PIK je ale prvním finančním nástrojem v České republice, který funguje na principu kapitálových investic. Pro žadatele obecně mají finanční nástroje oproti dotacím mnohé výhody, mimo jiné například rychlé vyřízení žádostí či jejich nižší administrativní náročnost.

Z pohledu veřejných financí je pak hlavní předností návratnost vynaložených prostředků (a tím i možnost jejich opakovaného využívání), spojená dále s kvalitním výběrem projektů, při kterém je hlavním kritériem jejich životaschopnost podpořená spoluúčastí soukromého financování.

 

Vyšlo v aktuálním čísle Informačního zpravodaje OP PIK 2014–202.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu