facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR

Vláda s účinností od 22. prosince 2022 jmenovala do funkce devět z dvanácti členů Vědecké rady Grantové agentury ČR. Sedm z nich bude v tomto orgánu působit poprvé. Do čela rady byl nově jmenován stávající člen Rudolf Kučera.

Ve své největší grantové soutěži Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 459 nových projektů ze všech oblastí výzkumu. Na tyto projekty v příštích třech letech připadne 3,5 mld. Kč. Mimo standartních projektů jsou vyhlášeny výsledky soutěží pro začínající vědce POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Tereza Zádorová v Grantové agentury (GA ČR) působí jako předsedkyně hodnoticího panelu Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů a místopředsedkyně oborové komise Zemědělských a biologicko-environmentálních věd. Na České zemědělské univerzitě v Praze se zabývá koluviálními půdami, které vznikají pod svahy převážně v důsledku člověkem akcelerované eroze, a možnostmi jejich využití při rekonstrukci vývoje krajiny.

Dalších šest projektů bude podpořeno od příštího roku díky spolupráci GA ČR s partnerskými agenturami –⁠ německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a slovinskou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Grantová agentura České republiky bude od příštího roku financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Na pětileté projekty připadne celkem téměř miliarda korun, která podpoří mladé vědce a vědkyně i průlomové nápady.

S ohledem na končící funkční období přibližně poloviny hodnotitelů v březnu 2023 vypisuje Grantová agentura České republiky výzvu na nominace do hodnoticích panelů. Novinkou je samonominace i elektronická přihláška.

Vláda od října jmenovala do předsednictva GA ČR Martinu Hřebíčkovou, která bude odpovědná za oblast společenských a humanitních věd. Na této pozici nahradila po skončení jejího druhého funkčního období místopředsedkyni GA ČR Stanislavu Hronovou. Místopředsedou GA ČR se stal Martin Hartl, který odpovídá za oblast technických věd.

Ve čtvrtek 29. září 2022 obdrželo Cenu předsedy Grantové agentury České republiky za mimořádné výsledky pět vědců a vědkyň z různých oblastí základního výzkumu. Letos byly oceněny například projekty, které se zabývaly analýzou rychle se pohybujících objektů, hodnocením kontaminace půdy nebo analýzou autorství básnických děl. 

Cena předsedy GA ČR je udělována jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Kdo jsou letošní nominovaní?

Americká Národní vědecká nadace a Grantová agentura České republiky financují nový společný projekt vědců z americké Kalifornské univerzity v San Diegu a českého výzkumného centra ELI Beamlines, který bude zkoumat vznik hmoty a antihmoty přímo ze světla.

Strana 1 z 6