facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC a FNUSA-ICRC reprezentovali Českou republiku na setkání Alliance4Life v Lotyšsku

22. 6. 2019
CEITEC a FNUSA-ICRC reprezentovali Českou republiku na setkání Alliance4Life v Lotyšsku

Téměř sto zástupců deseti výzkumných institucí z devíti zemí střední a východní Evropy se v uplynulých dnech již počtvrté sešlo na jednání evropské iniciativy Alliance4Life. Její členové společně tvoří unikátní komunitu z oblasti přírodních věd a lékařského výzkumu, která nemá v takovém měřítku v regionu ani oboru obdobu. Iniciátorem a koordinátorem aliance je CEITEC Masarykova univerzita. 

alliance4lifeProgram setkání se soustředil zejména na sdílení zkušeností a diskuze o společné strategii aliance do budoucna. Za Českou republiku se akce zúčastnil i další člen, Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC.

Lesy obklopené lotyšské přímořské letovisko Jūrmala se tak na několik dní stalo centrem intenzivních jednání, jejichž cílem bylo zejména sdílet náměty na dosažení kvalitativních změn v řízení institucí, a vytvořit tak co nejpříznivější podmínky pro kvalitní výzkum v oblasti věd o živé přírodě.

Do sdílení dobré praxe se zapojili formou přednášek a školení v plenárních i odborných sekcích jak experti z členských institucí, tak zvaní přednášející působící mimo alianci. Agenda jednání Řídicího výboru a Strategické rady se soustředila na plánování strategie a aktivit aliance do budoucna, zejména na období od roku 2020. Bylo přijato několik rozhodnutí zaměřených zejména na dosažení většího zapojení výzkumníků členských institucí do společných mezinárodních projektů, posílení společné kapacity pro ovlivňování evropské vědní politiky a zintenzivnění interakcí s dalšími evropskými sítěmi. Projednán byl i připravovaný společný dokument s konkrétními doporučeními pro tvůrce vědních politik na národních i evropské úrovni.

Alliance4Life vznikla jako společný projekt, který získal podporu z evropského Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. „Je určitě pozitivní, že aliance se díky intenzivní společné práci během dvou let překlopila do skutečné asociace, což dokládá i návrh memoranda, jehož podpisem na říjnovém setkání ve Vilniusu bude Alliance4Life založena jako trvalá struktura“, přiblížila vývoj Zlatuše Novotná, koordinátorka strategických partnerství a mezinárodních vztahů z CEITEC MU, která je zároveň koordinátorkou Alliance4Life.

„Podařilo se nám vytvořit platformu založenou na diskuzi v pracovních skupinách, a to na nejožehavější témata relevantní pro každou výzkumnou instituci regionu střední a východní Evropy – ať už se jedná o vědeckou strategii a hodnocení výzkumu, granty, manažerské řízení, transfer technologií, personalistiku a školení či PR a komunikaci,“ upřesnil fungování aliance Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU. „Zároveň se ukazuje, že účast našich lidí je na těchto jednáních přínosná a máme kolegům z ostatních evropských zemí co říci a předat z našich zkušeností.“

Výzkumné instituce a univerzity sdružené v Alliance4Life pracují od roku 2018 na zlepšování svého celkového fungování včetně vnitřní kultury, kvality institucionálního řízení a personální politiky. V České republice ji zastupují dvě brněnské instituce – CEITEC Masarykova univerzita a FNUSA-ICRC.

Další informace naleznete na www.alliance4life.eu.

 

Zdroj: CEITEC