facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letní NANO škola v plném proudu

27. 8. 2018
Letní NANO škola v plném proudu

Již po deváté otevřeli vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského před koncem prázdnin své laboratoře a učebny středoškolským zájemcům o chemii, fyziku a biologii, aby je v rámci týdenní letní školy zavedli do světa nanotechnologií a nanomoteriálů. Po talentovaných středoškolácích čeká nyní letní škola i vysokoškolské studenty.

Letošní škola s akronymem NANO2018 přivítala mezi 20. a 24. srpnem třicítku talentovaných středoškoláků z 15 škol z celé České republiky. Každá skupina mladých chemiků letos absolvovala šest různých praktik u renomovaných vědců a pracovníků Heyrovského ústavu, kteří jim fyzikální chemii, o které se povětšinou mohou učit pouze teoreticky, zasadili do kontextu v praxi. Většinu z daných pokusů a pozorování ve školním prostředí nelze uskutečnit - práce v profesionálně vybavených laboratořích jim tak obor výrazně přiblížila.

nanoškola1

Po žácích středních škol je NANO škola od pondělí 27. 8. do středy 29. 8. přichystaná i pro vysokoškolské studenty. Ti už se budou věnovat komplexnějším a náročnějším pokusům nebo pozorováním. Odnesou si tak praktické zkušenosti, které je v oboru fyzikální chemie a nanověd posunou dál.

Program školy začíná 27. 8. 2018 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Studenti se mohou těšit na témata nanotoxikologie a nanobezpečnost. Rozvoj těchto vědních oborů úzce souvisí s vývojem nových nanomateriálů a nanotechnologií, kdy je třeba sledovat, jak vlastní používání nanočástic může ovlivnit naše zdraví, popř. jak nalézt nejsnadnější způsob jejich záchytu či odbourávání.

Druhý den školy účastníky přivítá Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., kde je čeká pohled na strukturu a fyzikálně – chemické vlastnosti nanočástic. V praktických cvičeních si otestují, jak fyzikální vlastnosti ovlivňují funkčnost nanomateriálů. Studenti také budou mít možnost detailně se seznámit s mikroskopickou technikou pro určování tvaru a velikosti nanočástic a práci s reaktivními sorbenty.

20180822 134346 MF2 6384

S využitím nanočástic v praxi se studenti seznámí třetí den v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., kde budou mít možnost nahlédnout do laboratoře elektroniky a sensorů. Studenti si prakticky vyzkouší přípravy sensorů na bázi grafenu nebo se seznámí s metodou přípravy zpevňovacích nano-gelů. Ty jsou využívány při restaurování památek. Nové zkušenosti si také odnesou z oblasti fotokatalytického odbourávání polutantů z vody i ze vzduchu.

Praktická cvičení však nejsou jedinou náplní letní nanoškoly. Na každém ústavu jsou připraveny odborné přednášky z různých oborů, které s danou problematikou souvisí. Diskuzní fórum v posterové sekci nabízí prostor studentům k rozhovorům s vědeckými pracovníky o tématech, jež je v daném oboru zajímají.

 

Zdroj: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR