facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mezi letošními vítězi soutěže Vizionáři 2022 jsou i vědci a výzkumné organizace

9. 12. 2022
Mezi letošními vítězi soutěže Vizionáři 2022 jsou i vědci a výzkumné organizace

Sdružení CzechInno v úterý 6. prosince 2022 vyhlásilo vítěze dvanáctého ročníku projektu Vizionáři. Byly oceněny nejpřínosnější inovační počiny Česka a Osobnosti projektu Vizionáři 2022. Slavnostnímu večeru vévodily inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentálních aspektů, bodovaly také projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

Vizionari

Titul Vizionář 2022 získalo šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota jedenácti inovativním počinům. Byly uděleny také dva tituly Osobnost projektu.

Odborná porota složená ze třinácti renomovaných státních organizací a partnerů projektu vysoce hodnotila zejména šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe s akcentem na udržitelnost, ekologická a ekonomická řešení, přínos pro ochranu zdraví a také pronikání inovací do oborů jako jsou lesnictví, zemědělství nebo potravinářství.

Z veřejných výzkumných institucí byla oceněna CEITEC MU za LYNX (LYmphoid NeXt-Generation Sequencing) – diagnostický nástroj, který s využitím sekvenování nové generace umožňuje analyzovat různé typy molekulárních znaků (tzv. biomarkerů) u nejběžnějších hematoonkologických onemocnění. Tento všestranný genomický test využívá nejnovější poznatky z oboru molekulární medicíny a bioinformatiky a představuje důležitý krok pro efektivnější medicínu zaměřenou na jednotlivé hematoonkologické pacienty. „Ve spolupráci s HPST a za finanční podpory Technologické agentury České republiky (Projekt TAČR Zéta) jsme vytvořili bioinformatický nástroj s uživatelským rozhraním, který zdravotnickým pracovníkům umožňuje kompletní analýzu laboratorních výsledků. Výsledky analýz jsou zobrazeny pomocí interaktivních grafů a tabulek s možností automatického filtrování. Díky tomu dochází ke zkrácení času potřebného pro vyšetření a učinění diagnostických závěrů. Technologická agentura náš projekt ohodnotila známkou A – vynikající výsledek, díky čemuž jsme byli nominováni do soutěže Vizionáři 2022,“ vysvětluje Tomáš Reigl, člen výzkumné skupiny Šárky Pospíšilové, jež diagnostický nástroj vyvinula.

Další oceněnou veřejnou institucí byla Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), konkrétně vědci z Fakulty elektrotechnické a z univerzitního výzkumného centra (NTC). Oceněný Startup Pinflow Energy Storage a projekt elektrostatického separátoru plastů mají kořeny v laboratořích ZČU.

Startup Pinflow energy storage založili v roce 2017 Jaromír Pocedič, Jiří Vrána, Jan Dundálek, Juraj Kosek a Petr Mazúr – vědci z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni a z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dali si za úkol najít řešení, jak ukládat elektrickou energii pro nemobilní aplikace, aby cena za kWh na cyklus byla co nejnižší. Vyrábějí, zdokonalují a prodávají baterie, ve kterých je nejen energie, ale i budoucnost. Mají totiž životnost čtvrt století, jsou nehořlavé a nevýbušné.

Elektrostatický separátor plastů, který vyvinuli ve výzkumném centru RICE, získal čestné uznání za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast odpadového hospodářství a plastikářského průmyslu. Díky unikátní technologii totiž umožňuje separaci plastů až s 99% čistotou. Technologie je založena na principu freefall elektrostatické separace, přičemž separátor využívá toho, že každý druh plastu se třením nabíjí jinak, a získává tak odlišný náboj. Plastová drť se vsype mezi elektrody, na které je připojeno vysoké napětí, a podle svého náboje jsou částice plastu buď přitahovány nebo odpuzovány, a elektrody je tak roztřídí do košů. Západočeská univerzita v současné době jedná s několika subjekty z aplikační sféry o možnosti využití separátoru a prodeji licence.

Čestné uznání si odnesla také Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, spolupracující s Ústavem techniky, společnostmi MISTRA, s. r. o., a AGAMA, a. s., za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti lesnictví a inovativní techniku a technologie pro těžbu a následnou výsadbu náletových dřevin.

Osobnostmi projektu Vizionáři se stali Martin Fusek, ředitel IOCB TECH, s. r. o., za celoživotní přínos v oblasti podpory transferu technologií a Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCH Kralupy, který si titul odnesl za celoživotní přínos v oblasti implementace výsledků chemického výzkumu do průmyslové praxe.

Vítězové si ze slavnostního večera odnesli nejen blahopřání a ocenění, ale především získali okamžité nabídky k další spolupráci v oblasti technologického i obchodního rozvoje od přítomných partnerů projektu i od ostatních oceněných subjektů. Sdružení CzechInno jako organizátor projektu Vizionáři 2022 oceněné v nadcházejícím období zapojí do komplexu svých projektů a aktivit zahrnujících mezinárodní i regionální propagační a osvětové akce a akcelerační programy pro inovační firmy.

Seznam držitelů titulu Vizionář 2022:

 • Společnost HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. za svou Databázovou aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací,
 • Společnost HYPOXIA Group s.r.o. za své Hypoxické systémy pro ochranu prostor proti požárům a jejich důsledkům a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti provozů a prevence škod,
 • Společnost Kinalisoft s.r.o. za svůj systém Test-it-off – technologii kontrolora kvality výrobků budoucnosti a jeho technologický a ekonomický přínos v oblasti průmyslové výroby,
 • Masarykova univerzita – CEITEC za LYNX – diagnostický nástroj využívající sekvenování nové generace pro analýzu biomarkerů hematoonkologických onemocnění, který vyvinula ve spolupráci se společností HPST, s.r.o., a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti medicíny a specificky hematoonkologie,
 • Společnost ReFork SE, která porotu zaujala svou Unikátní technologií pro výrobu jednorázových příborů a jiných výrobků z odpadního dřevního materiálu a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti recyklačního hospodářství a odpovědné spotřeby,
 • Společnost STIMVIA s.r.o. za URIS® – systém pro neinvazivní a selektivní stimulaci nervových drah směřujících do mozku s cílem usnadnit léčbu urologických pacientů a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví, úspor ve zdravotnickém systému a zvyšování kvality života pacientů s urologickými diagnózami.

Seznam držitelů čestných uznání odborné poroty:

 • Společnost Amitia s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast průmyslové výroby, kterého dosáhla vývojem svého nástroje PLAiN určeného pro pokročilé plánování výroby,
 • Společnost Apis Innovation s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a včelařství dosažený vývojem a uvedením na trh termosolárního úlu,
 • Společnost CityZen s.r.o. za novou technologii úpravy bavlněných oděvů proti potu a špíně, její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti textilního průmyslu a zlepšení komfortu života uživatelů textilních výrobků,
 • Společnost FORTES interactive s.r.o. za samočisticí technologii LOTUS foil pro ochranu dotykových displejů a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví obyvatel,
 • Společnost Hayaku s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zvyšování kvality života lidí se zrakovým postižením s pomocí Cash Readeru – jediné mobilní aplikace pro čtení bankovek pro nevidomé na českém trhu,
 • Společnost HF servis s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví obyvatel spojený s vývojem IG GCA ANTIVIRu – antibakteriálního a antivirového polymeru,
 • Společnost LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a cloudovou aplikaci FarmInsight určenou pro precizní zemědělství
 • Konsorcium Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav techniky, MISTRA, s.r.o. a AGAMA, a.s. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti lesnictví a inovativní techniku a technologie pro těžbu a následnou výsadbu náletových dřevin,
 • Společnost New Water Group, s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti úpravy a recyklace vody dosažený vývojem inovativní technologie pro úpravu a recyklaci vody na bázi konceptu MINT,
 • Společnost Pinflow energy storage, s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie s pomocí unikátních svazků redoxních průtočných baterií,
 • Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast odpadového hospodářství a plastikářského průmyslu dosažený pomocí vývoje elektrostatického separátoru plastů.

Autorka: Vědavýzkum.cz (MK)

Zdroj: CzechInno, Západočeská univerzita v Plzni, CEITEC MU