facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní inovační fond čeká na povolení k činnosti

6. 1. 2018
Národní inovační fond čeká na povolení k činnosti

Národní inovační fond, investiční společnost a.s., (NIF) je státní investiční společnost vznikající v souvislosti s implementací finančních nástrojů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Bude podporovat rozvoj podnikání malých a středních firem a komercializaci projektů výzkumu a vývoje.

Hlavním posláním NIF bude podpora rozvoje podnikání malýchstředních podniků v České republice a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky bude fond napomáhat rozvoji i dalších vybraných oblastí ekonomiky, které vyžadují veřejnou podporu.

Činnost NIF bude zaměřena na poskytování kapitálovýchkvazikapitálových investic z finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie, později případně z prostředků státního rozpočtu. Investiční strategie bude cílena zejména na projekty komercializace výzkumu a vývoje a začínající inovativní firmy s potenciálem rychlého růstu (zejména high-tech firmy), které mají ztížený přístup ke komerčnímu financování.

Důležitou cílovou skupinou budou spin-off firmy univerzit a výzkumných organizací. NIF by měl kapitálově vstupovat přímo do cílových firem. Počítá se s obhospodařováním několika investičních fondů či podfondů dle vymezených programů podpory s celkovým kapitálem ve výši 35-55 mil. EUR. NIF bude společností oprávněnou přesáhnout rozhodný limit.

V současné době probíhá správní řízení u České národní banky (ČNB), jehož účelem je získání povolení k činnosti investiční společnosti. Investiční společnost bude usilovat o povolení pouze k obhospodařování investičních fondů. Administrace bude prováděna jiným subjektem s platným povolením provádět administraci investičních fondů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucích osob a členů představenstva společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. odpovědných za portfolio management a za činnost řízení rizik. Předpokládá se, že vedoucí osoby se stanou členy představenstva po získání souhlasu ČNB k výkonu funkce vedoucí osoby.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu