facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový koncept profesorských pozic má přilákat zahraniční odborníky

7. 6. 2019
Nový koncept profesorských pozic má přilákat zahraniční odborníky

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) bude finančně podporovat novou profesorskou pozici na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) v řádu milionů korun. První sponzorovaný profesor se bude zabývat výzkumem nových antiparazitik.

Dva významné akademické subjekty na poli přírodních věd v České republice – Přírodovědecká fakulta UK  a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR se dohodly na vytvoření společné profesorské pozice v oboru vývoje a testování nových léčiv. ÚOCHB bude novou pozici finančně podporovat v řádu milionů korun, což umožní přilákat do Česka špičkového zahraničního vědce a dovolí mu založit si zde vlastní skupinu, která se bude soustředit na vyhledávání a výzkum nových antiparazitik.

ÚOCHB v rámci své strategie prohlubování spolupráce s českými univerzitami přichází s novým konceptem pojetí profesorské pozice a zřizuje program „Charles University, Faculty of Science-IOCB Prague Chair“, díky kterému bude nad rámec platových možností univerzity možné přilákat do Česka na čtyři roky špičkové experty na pozice, které nejsou přímo vázány na ÚOCHB. Financování programu probíhá prostřednictvím dceřiné společnosti ústavu IOCB Tech. Ta již poskytla první finanční podporu ve výši přes 3,3 milionu korun.

„Spolupráce s univerzitami je pro nás strategicky důležitá,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB. „Partnerství s Přírodovědeckou fakultou UK je přirozeným výsledkem společného úsilí sdílet lidské zdroje i spolupracovat na vědeckých projektech. Podporou této nové profesorské pozice chceme přispět ke zvýšení mezinárodní prestiže tuzemských pracovišť a v dlouhodobějším horizontu napomoci k významným objevům v oblasti vývoje nových léčiv, což bude v důsledku ku prospěchu celé společnosti.“

„Propojení mezi Přírodovědeckou fakultou UK a ÚOCHB je přirozené a velmi hluboké,“ popisuje Jiří Zima, děkan PřF UK. „Nejen, že sdílíme řadu společných zaměstnanců s částečnými úvazky na obou institucích, ale máme také koakreditováno celých osm doktorských studijních programů."

Jak zaměstnanci, tak studenti mohou sdílet špičková experimentální zázemí obou institucí, což představuje v současném vědeckém světě velmi významnou konkurenční výhodu. ÚOCHB také naše nejlepší studenty dlouhodobě podporuje formou stipendií, což pochopitelně vede k neustálému prohlubování již tak vynikající spolupráce. Jsme rádi, že naše spolupráce začala fungovat i na úrovni podpory špičkových zahraničních profesorů,“ dodává profesor Zima.

biocev

Společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy BIOCEV ve Vestci u Prahy

První profesor zamíří do BIOCEVu

Jako první byl na pozici Charles University, Faculty of Science-IOCB Prague Chair vybrán Martin Zoltner, který bude působit ve společném Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Martin Zoltner přichází ze skotské University of Dundee, kde se věnoval výzkumu nových antimalarik a léčiv působících proti původci spavé nemoci, endoparazitovi Trypanosoma brucei.

„Úkolem dr. Zoltnera bude vybudovat novou laboratoř podle vzoru Drug Discovery Unit na univerzitě v Dundee, která by měla testovat možnosti využití slibných výsledků základního výzkumu pro vývoj nových antiparazitárních léčiv. Laboratoř by tak měla přispět k překlenutí určité mezery mezi základním výzkumem a farmaceutickým průmyslem,“ vysvětluje úlohu Martina Zoltnera v projektu parazitolog Jan Tachezy.

ÚOCHB vede mezi tuzemskými akademickými institucemi v expertíze technologického transferu a přenosu výsledků základního výzkumu do praxe. Úkolem nově vzniklé skupiny vývoje a testování léčiv v čele s Martinem Zoltnerem bude mimo jiné zhodnotit potenciál výsledků výzkumu 15 vědeckých skupin z Centra výzkumu patogenity a virulence parazitů.

„Jsme rádi a považujeme za smysluplné, že můžeme z našich úspěchů na poli komercializace podpořit nový výzkum právě v oboru Drug discovery,“ dodává Martin Fusek, zástupce ředitele ÚOCHB a ředitel IOCB Tech.

 

Autor: Vědavýzkum.cz

Zdroj: ÚOCHB AV ČR, Univerzita Karlova, Foto: BIOCEV