facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kam směřuje automobilový průmysl?

19. 11. 2018
Kam směřuje automobilový průmysl?

Tématu „Mobilita budoucnosti“ se dne 15. listopadu 2018 věnoval Den inovací, který společně připravilo německé velvyslanectví v Praze, Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko a Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Během akce diskutovali čeští a němečtí odborníci z oblasti hospodářství, vědy a politiky o klíčových otázkách mobility budoucnosti.

Mobilita, která je základem pro jedno z klíčových hospodářských odvětví jak v České republice, tak v Německu – automobilový průmysl, zažívá období velkých změn. Digitalizace mění způsoby našeho cestování, které je díky ní rychlejší, efektivnější a bezpečnější. Současně vznikají ekologičtější pohony – výzkum a vývoj v tomto oboru běží i v zájmu udržitelného rozvoje v obou zemích na plné obrátky. To se ve čtvrtek 15. listopadu snažili dokázat řečníci na Dni inovací v Lobkovickém paláci.

Německé velvyslanectví NS

Politici zdůraznili důležitost spolupráce

Akce se pořádala mimo jiné za podpory poradního orgánu české vlády – Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kterou v Lobkovickém paláci zastupoval její místopředseda Karel Havlíček. Společně s dalšími zástupci ze světa politiky, kterými byli Eva-Maria Stange – saská státní ministryně pro vědu a umění, a Georg Eisenreich – bavorský státní ministr pro digitální oblast, média a Evropu, zahájili Den inovací úvodními proslovy. V těch poukázali na to, že tzv. e-mobilita je pro Českou republiku, Bavorsko i Sasko klíčovou výzvou. Podle Karla Havlíčka žijeme v době technologické a průmyslové revoluce, i přesto ale podle něho bude e-mobilita největší změnou za posledních 100 let. Spolupráce mezi zmíněnými státy je tedy podle zúčastněných politiků velmi důležitá, především proto, že právě oblast třech zmiňovaných států je srdcem automobilového průmyslu celého světa.

Bez 5G sítě to nepůjde

Součástí úvodu byl i výstup profesora z Fakulty elektrotechniky a informační techniky na Technické univerzitě Drážďany Franka Fitzeka. Ten uvedl základní principy a východiska e-mobility a přiblížil úroveň, na které se momentálně nachází výzkum v oblasti. Ten je podle všeho ve velmi pokročilém stádiu a vize možného přechodu na nový systém založený na autonomním řízení aut je víceméně zformovaná. Chybí ale technické zázemí pro možnou realizaci těchto vizí. Klíčem k možnosti zavést takový systém dopravy je všude dostupná 5G síť. Pomocí takových mobilních sítí by pak byla možná efektivní a rychlá komunikace, která je základem pro bezpečný systém autonomních vozidel.

Innovationstag 181115 040

Cílem není pouze změna v dopravě

Zamýšlená změna by se ale neměla týkat pouze samotného provozu, ale i dalších oblastí včetně distribučního systému. U všech zamýšlených změn také hraje důležitou roli udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí. „Chceme, aby se znečištění ovzduší ve městech snížilo. Vidíme v budoucím rozvoji elektromobility a digitalizace dopravy důležité body pro česko-německou hospodářskou spolupráci;“ potvrdil velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Christoph Israng.

V odborné části Dne inovací se tématu věnovali významní odborníci jako Manfred Broy, prezident a vědecký jednatel Bavorského centra pro digitalizaci nebo Michal Pěchouček, vedoucí Centra umělé inteligence Českého vysokého učení technického v Praze. Po těchto přednáškách zaměřených na určitou část výzkumu v oblasti e-mobility již následovaly příspěvky soustředící se především na prezentaci konkrétních úspěchů či projektů. Tomáš Siviček, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje například představil Městskou testovací trasu autonomního řízení v Ústí nad Labem, Lars Dittert – ředitel výrobního závodu Gläserne Manufaktur značky Volkswagen v Drážďanech, zase přiblížil zavádění česko-německého duálního studia s důrazem na elektromobilitu. Po přednáškách následovaly tři workshopy, které zastřešovalo téma Spolupráce ve výzkumu a transfer v evropském kontextu.

Další fotografie si prohlédněte v galerii níže.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Foto: Bavorské zastoupení v ČR