facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ALEVIA: Letní škola pro pracovníky výzkumných organizací

17. 5. 2022
ALEVIA: Letní škola pro pracovníky výzkumných organizací

Ve dnech 16. – 18. srpna 2022 pořádá společnost alevia v Telči další ročník letní školy pro pracovníky výzkumných organizací různého typu.

Telc 1

Letní škola je určena pro pracovníky / pracovnice a projektové manažery / manažerky výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále je vhodná pro pracovníky center transferu technologií, popřípadě pro ty, kteří se na úrovni regionů či municipalit zajímají o problematiku výzkumu a vývoje (například RIS3 manažeři). Letní školu doporučujeme pracovníkům na různých stupních řízení, vedoucím výzkumných skupin, ale také ostatním pracovníkům a se zájmem o toto téma.

Téma: Řízení a budování kultury na výzkumné organizaci

Výzkumné organizace různého typu (vysoké školy, ústavy Akademie věd, ostatní veřejné výzkumné instituce a další) jsou na jednu stranu organizace jako každé jiné - mají své strategie, organizační strukturu, své vnitřní předpisy, organizační kulturu a jsou nedílnou součástí právního řádu a prostředí Česka.

Na straně druhé mají své velmi specifické vlastnosti - zaměstnávají vědce a vědkyně, kteří si velmi často určují témata svého výzkumu. Jejich hlavní loajalita často není spjata s institucí, ale s vědním oborem. Na vysokých školách se k tomu často přidává akademická svoboda, kterou mnozí zaměňují s volnou pracovní dobou. Osud vědců a vědkyní v dnešním světě závisí především na publikační činnosti - kvůli vysokému tlaku "publish or perish" se u mnohých dostavují psychické problémy, syndromy vyhoření či vědeckou dráhu opouštějí. Také musí bojovat o granty - kdo je nemá, ten vyžije pouze těžko. Současně je ale vnější svět výzkumné organizace často vnímá jako prostředí, kde se dělá málo a kde působí ti, kteří by se v "normálním" světě neuchytili.

Vědci a vědkyně se kromě zvýšeného tlaku na publikační výkon musí vyrovnat s dalším fenoménem - důrazem na relevanci a aplikační potenciál svého výzkumu. Důraz je kladen na spolupráci s aplikační sférou, transfer znalostí a technologií a komercializaci a také na mezisektorovou spolupráci. Publikační výstupy stále zůstávají základním parametrem vědecké úspěšnosti a jsou reflektovány ve financování institucí, týmů a jednotlivců. Uplatnitelnost výstupů je ale zdůrazňována čím dál tím více - a to nikoliv pouze v rámci aplikovaného výzkumu. Významnou roli začínám hrát také duševní vlastnictví - jeho tvorba a ochrana.

Jaké jsou hlavní principy a hodnoty, které vládnou světu výzkumníků a výzkumnic? Jak si s vědci lépe dorozumět? Dá se výzkumná organizace a vědci a vědkyně vůbec řídit? Jaké principy, které se využívají v soukromém a někdy i státním sektoru, se s úspěchem využívají? Jak nastavit správnou "firemní" kulturu ve výzkumné organizaci? Jak skloubit publikační kulturu s kulturou aplikací, mezisktorové spolupráce, transferu a komercializace? Jak najít recept na vzájemné porozumění mezi vědci a "administrátory"? Jak přesvědčit vědce a vědkyně o tom, aby se o výsledky své práce dělili s veřejností - tj. transferovali, komercionalizovali, spolupracovali s aplikační sférou a více komunikovali? Jak zvyšovat povědomí o duševním vlastnictví ve výzkumné organizaci a jeho ochraně?

To jsou pouze některé otázky, na které bychom společně chtěli hledat odpověď. První den se s Martinem Fuskem podíváme na to, jakým způsobem můžeme popsat práci s lidmi a "firemní" kulturu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Jak se daří na pracovišti zaměřeném na kvalitní základní výzkum propagovat transfer znalostí a technologií? Čím je to způsobeno? Dají si některé věci přenést i do jiných institucí? Druhý den se v týmech společně s Martinou PokornouTomášem Mozgou pokusíme dát dohromady některé postupy, které by pomohly situaci na výzkumných organizacích zlepšit. Třetí den budeme společně sdílet příklady dobré a špatné praxe.

Lektoři, facilitace

Martin Fusek

Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Působí jako ředitel společnosti IOCT TECH, která zajišťuje transfer technologií na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu technologického transferu na konkrétních projektech.

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Martina Pokorná

Vystudovala obor biomolekulární chemie na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje na Masarykově univerzity ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. V rámci této pozice uplatňuje své znalosti a kombinuje zkušenosti získané jak v průběhu vědecké kariéry, tak i z oblasti manažerského řízení instituce. Je zodpovědná za komplexní řízení všech operativních i rozvojových aktivit v rámci ústavu. Řídí ekonomickou, provozní i HR agendu výzkumného centra, což mimo jiné zahrnuje např. přípravu rozpočtu, získávání i realizaci grantů, hodnocení vědy, budování prestižní PhD školy i přípravu a realizaci HR strategií a koncepcí. Jejím dlouhodobým cílem je budovat profesionální administrativní podporu pro všechny vědce, tak aby byli co nejméně zatížení jakoukoliv byrokracií a měli co nejvíce volné ruce pro svoje bádání.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Věnuje se problematice vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2016 založil portál Vědavýzkum.cz, který poskytuje nezávislé informace z oblasti vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací.

 Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2022.

Více informací a registrační formulář najdete na webové stránce společnosti alevia.

 

Zdroj: alevia

« Duben 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 6 7
11
15 19 20 21