facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ALEVIA: Vzdělávací modul 7 – spolupráce s aplikační sférou

6. 12. 2022
ALEVIA: Vzdělávací modul 7 – spolupráce s aplikační sférou

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 modul 7, který se zaměří na tematiku spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. Dvoudenní workshop se uskuteční 24. – 25. ledna 2023 v Hradci Králové.

IMG 6423

Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI) je určen projektovým manažerům a manažerkám, pracovníkům a pracovnicím na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, vědcům a vědkyním se zájmem o danou problematiku, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Modul 7 se zaměří na problematiku spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. Budou se diskutovat hlavní formy spolupráce a také právní aspekty, na které je dobré si dát pozor. Podíváme se na to, proč a kde spolupráce dobře funguje, jaké jsou hlavní bariéry, jak můžeme spolupráci podpořit a v neposlední řadě jak nastavit formy spolupráce a jak se prezentovat vůči aplikační sféře.

V roli lektorů tohoto modulu se představí Martin BunčekMatej Kliman, celým modulem provází jako facilitátor Aleš Vlk. Účastníci dvoudenního modulu obdrží certifikát o jeho absolvování. Podrobnosti se můžete dočíst zde.

Uzávěrka registrace je 10. ledna 2023 nebo do vyčerpání kapacity.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: alevia