facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC Core Facility Day Meeting

12. 11. 2022
CEITEC Core Facility Day Meeting

CEITEC Core Facility Day Meeting (CF DAY MEETING) se bude letos konat 22. listopadu od 10.00 do 16.00 hodin ve výzkumném centru CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Mimobrněnští vědci a vědkyně se mohou zúčastnit online přes platformu Zoom.

CEITEC Plevka

Nejmodernější výzkumné technologie a špičkové vědecké objevy jdou ruku v ruce. Výzkumné centrum CEITEC Masarykovy univerzity (MU) klade již od svého založení velký důraz na skauting rozvíjejících se technologií a snaží se do svého přístrojového portfolia pořizovat kousky, které tamním vědcům závidí i jejich kolegové ze západní Evropy. Vedoucí sdílených laboratoří se pravidelně zamýšlí nad tím, jaké další přístroje by pomohli jejich vědecké klientele udržet se na špičce světové vědy. Toto unikátní přístrojové vybavení však neslouží jen vědcům z výzkumného centra CEITEC, ale díky módu Open Access je dostupné prakticky komukoliv.

„V oblasti věd o živé přírodě, kterým se na CEITEC MU věnujeme, existuje jen velmi malé procento publikací, které by vznikly bez použití přístrojového vybavení. Ty nejpokročilejší přístroje z daného oboru jsou zastřešeny v rámci jednoho technologického celku, kterým je sdílená laboratoř. To, že mohou vědci využít služeb sdílených laboratoří, aniž by byli nuceni pořizovat vlastní přístrojové vybavení a složitě se s ním učit pracovat, je obrovskou výhodou, která jim dává možnost se naplno věnovat jen vlastnímu výzkumu. Navíc ve sdílených laboratořích máme experty, kteří jsou významnými spolupracovníky, protože umí poradit s nastavením přístrojů i s analýzou a interpretací naměřených dat,“ vysvětluje výhody sdílených laboratoří Kateřina Hošková, která se o jejich chod na institutu CEITEC MU stará.

Každoročně pořádají vedoucí sdílených laboratoří CEITEC MU speciální konferenci pro své současné a budoucí uživatele, kde představí nejžhavější technologické novinky a k jakým měřením se dají využívat. Každý vedoucí sdílené laboratoře představí své služby, nejnovější instrumenty a druhy školení, které svým uživatelům v příštím roce nabídnou. Tato speciální konference s názvem CF DAY MEETING je otevřena globální vědecké komunitě a přitahuje zejména vědce inovátory, kteří rádi experimentují ze zcela novými metodami nebo preferují kombinaci několika různých metod.

„Jedná se o druhý ročník akce, kterou chceme pořádat pravidelně a informovat uživatele o tom, co je v laboratořích nového, jaké nové přístroje byly pořízeny, jaké služby zavádíme, co je potřeba dodržovat při vzájemné spolupráci, aby byla přínosná pro obě strany a v neposlední řadě mít možnost se potkat s uživateli a diskutovat s nimi o budoucích výzkumných směrech, k jejichž rozvoji mohou laboratoře dále přispívat,“ vysvětluje manažerka sdílených laboratoří Kateřina Hošková.

Velkou výhodou je, že zde v jednom dni mohou návštěvníci potkat experty na všechny technologie, které vědecké centrum CEITEC nabízí. Vědci a vědkyně tak mají možnost udělat si přehled o dostupných vědeckých metodách, jejich potenciálu a jejich limitech. Tato konference je také ideálním místem pro studenty z oblasti věd o živé přírodě a doktorandy, kteří se ještě ve výzkumných technologiích velmi dobře neorientují, ale rádi by získali ucelený přehled.

Sdílené laboratoře CEITEC poskytují na jednom místě širokou škálu služeb, které pokrývají metody strukturní biologie, jako je kryoelektronová mikroskopie, NMR spektroskopie, krystalografie, mikroskopie atomárních sil či hmotnostní spektrometrie. Dále jsou k dispozici laboratoře se zobrazovacími metodami, jako jsou konfokální mikroskopie a pokročilé systémy typu light-sheet nebo super-rezoluce.

Pro vědce a vědkyně z medicínských oblastí CEITEC nabízí magnetickou rezonanci a další elektrofyziologické vybavení zaměřené především na neurovědní výzkum.

Pro vědce a vědkyně z oblasti rostlinného výzkumu nabízí CEITEC rozsáhlou infrastrukturu skleníků a pěstebních komor. V neposlední řadě je k dispozici super moderní sekvenační laboratoř a bioinformatická analýza výzkumných dat.

Účast na této akci je zdarma, ale účastníci se musí registrovat. Každá sdílená laboratoř má svůj časový slot a je možné se zúčastnit jen vybraných slotů, dle výzkumného zájmu každého potencionálního uživatele.

Pokud nevíte, kterou sdílenou laboratoř si vybrat, můžete si před konferencí prohlédnout krátká videa jednotlivých sdílených laboratoří, které vám pomohou se v široké nabídce zorientovat. Všechna videa jsou dostupná na webové stránce CF DAY MEETING.

 

Zdroj: CEITEC