facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

NGI Fórum 2023

10. 11. 2023
NGI Fórum 2023

NGI Fórum 2023, stěžejní akce iniciativy New Generation Internet (NGI) Evropské komise, se uskuteční 15. a 16. listopadu 2023. Téma konference je zaměřeno na budoucnost: „NGI Forum 2023: Odemykání potenciálu digitálních společenství” slibuje, že se zde setkají výjimečné mozky, inovátoři a tvůrci změn, kteří budou diskutovat o vývoji budoucnosti internetu se zaměřením na revoluční koncept digitálních společenství.

Fórum NGI 2023 bude hybridní akcí, která se uskuteční v prostorách Blue Point v Bruselu a bude živě přenášena online. Fórum nabídne účastníkům z celého světa příležitost seznámit se s nejnovějším vývojem v digitálním prostředí. Tato akce slouží jako dynamické centrum pro vizionáře, tvůrce politik a technologické odborníky, kteří se mohou ponořit do zásadní části evropské digitální transformace.

Digitální společenství jako podstata

Jádrem fóra bude koncept Digital Commons, který má klíčový význam pro podporu spravedlivého přístupu k informacím, podporu inovací a posílení digitální suverenity. Podstatou těchto tzv. digitálních společenství je společné vlastnictví informačních zdrojů a technologií. Již dnes tímto způsobem fungují internetové protokoly řízené mezinárodními institucemi a otevřenými standardy, či software s otevřeným zdrojovým kódem, který tyto protokoly umožňuje a který je často spravován komunitou. Funguje tak rovněž velká část klíčové informační vrstvy internetu, včetně např. Wikipedie.

Fórum NGI 2023 se bude zabývat různorodou škálou témat nezbytných pro přechod k internetu budoucnosti, včetně digitální identity, kvantového internetu, velkých jazykových modelů, webového vyhledávání, decentralizovaných sociálních médií a bezpečnosti dodavatelského řetězce otevřených zdrojů.

Zaregistrujte se na akci a pronikněte do iniciativ, které řídí digitální budoucnost Evropy

Letošní ročník NGI Fóra zahájí Roberto Viola, generální ředitel DG Connect Evropské komise, který se bude zabývat dopadem iniciativy NGI a evropským závazkem podporovat na člověka zaměřený internet, který je bezpečný, otevřený, reaguje na výzvy v oblasti životního prostředí a dodržuje Deklaraci evropských digitálních práv a zásad.

Henri Verdier, francouzský velvyslanec pro digitální záležitosti a klíčová postava digitální diplomacie, vystoupí první den akce s inspirativní přednáškou o potenciálu digitálních společenství jako základu přechodu k internetu budoucnosti. Druhý den Jesse Robbers, spoluzakladatel a člen výkonné rady společnosti Quantum Delta NL, poskytne informace o budování ekosystému sítě kvantového internetu. Jennifer Bakerová jako hlavní ceremoniář pomůže publiku zorientovat se v nepřeberném množství možností a výzev při budování internetu lidí.

Kromě toho se druhý den večer budou konat workshopy zaměřené na řadu témat, od licencování a autorských práv až po etiku při vyhledávání a digitální identitu.

Podrobnější informace o programu najdete na webu NGI Fóra 2023

 

Zdroj: European Leadership & Academic Institute