facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

On-line: REGON listopad 2020

21. 10. 2020
On-line: REGON listopad 2020

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční online dne 4. listopadu 2020. Tématem bude hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2021 a spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi.

Hosté: Marek Vyšinka (vedoucí Oddělení pro výzkumné infrastruktury, Odbor výzkumu a vývoje MŠMT), Ondřej Hradil (koordinátor core-facilit a VVI, CEITEC MU)

Setkání se bude konat 4. listopadu 2020 od 9 do 11 hodin. Na akci je nutné se předem registrovat.

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizont 2020 a připravovaného HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají v Jihomoravském inovačním centru setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.

Zdroj: Masarykova univerzita