facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prosincové setkání grantových kanceláří REGON

29. 11. 2018
Prosincové setkání grantových kanceláří REGON

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná ve středu 5. prosince 2018 v Brně.

Na každém setkání dochází k výměně nejnovějších zkušeností a aktuálních informací mezi členy sítě REGON. Dále jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací. Cennou částí těchto pravidelných setkání bývají také sdílení zkušeností ke specifickým tématům, pořádaná v užším kruhu odborníků na danou oblast, která na principu dobrovolnosti moderují jednotlivé instituce.

Cílem setkání REGON je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGONu každý měsíc (většinou první středu v měsíci).

Prosincové setkání se bude konat ve středu 5. prosince 2018 od 9:00, na JIC INMEC. Setkání začne tradičním „kolečkem“ – výměna nových informací mezi členy sítě. Následovat bude přednáška Vojtěcha Krmčíka JIC na téma Spolupráce s aplikační sférou (spin-offy, dobré a špatné praxe, podpora podnikavosti). K tomuto tématu následně proběhne krátká diskuze a sdílení vašich zkušeností.

Setkání bude uzavřeno ohlédnutím za uplynulými setkáním REGON v roce 2018. Diskutovat se bude hlavně o námětech na témata nových setkání v následujícím roce.

Svůj názor a návrhy vkládejte do 3. prosince ZDE.

Na akci je nutné se registrovat na webu JIC

 

Zdroj: Jihomoravské inovační centrum