facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Prosincové setkání grantových kanceláří REGON

29. 11. 2018
Prosincové setkání grantových kanceláří REGON

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Příští se koná ve středu 5. prosince 2018 v Brně.

Na každém setkání dochází k výměně nejnovějších zkušeností a aktuálních informací mezi členy sítě REGON. Dále jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací. Cennou částí těchto pravidelných setkání bývají také sdílení zkušeností ke specifickým tématům, pořádaná v užším kruhu odborníků na danou oblast, která na principu dobrovolnosti moderují jednotlivé instituce.

Cílem setkání REGON je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGONu každý měsíc (většinou první středu v měsíci).

Prosincové setkání se bude konat ve středu 5. prosince 2018 od 9:00, na JIC INMEC. Setkání začne tradičním „kolečkem“ – výměna nových informací mezi členy sítě. Následovat bude přednáška Vojtěcha Krmčíka JIC na téma Spolupráce s aplikační sférou (spin-offy, dobré a špatné praxe, podpora podnikavosti). K tomuto tématu následně proběhne krátká diskuze a sdílení vašich zkušeností.

Setkání bude uzavřeno ohlédnutím za uplynulými setkáním REGON v roce 2018. Diskutovat se bude hlavně o námětech na témata nových setkání v následujícím roce.

Svůj názor a návrhy vkládejte do 3. prosince ZDE.

Na akci je nutné se registrovat na webu JIC

 

Zdroj: Jihomoravské inovační centrum