facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jihomoravský kraj je díky podpoře výzkumu a vývoje silným evropským inovátorem

23. 3. 2024
Jihomoravský kraj je díky podpoře výzkumu a vývoje silným evropským inovátorem

Jihomoravský kraj s centrem v Brně se posunul mezi silné evropské inovátory. Oproti roku 2016 zlepšil svou inovační výkonnost ve srovnání s EU o více než pětinu, a to i díky spolupráci inovativních malých a středních podniků v regionu, která není pro země střední a východní Evropy běžná.

JIC

Region vyniká i v podpoře výzkumu a vývoje, do kterého šlo dle nejnovějších dat téměř 23 mld. korun. Tedy vůbec nejvyšší podíl regionálního HDP v Česku i srovnatelný s nejvyspělejšími evropskými regiony. Vyplývá to z datové zprávy o výzkumu, inovacích a podnikání na jižní Moravě, kterou vydala inovační agentura JIC.

Podíl výdajů na vědu a výzkum vůči regionálnímu HDP ve výši 3,1 % je nejen dlouhodobě nejvyšší v Česku, ale dosahuje úrovně znalostní intenzity předních evropských regionů, především v Německu, Rakousku, Belgii či Švédsku. K takové podpoře inovací přispívají nejen univerzity a veřejné výzkumné instituce, ale především firmy, které se na výzkum a vývoj zaměřují.

„Vše je výsledkem více než dvacetiletého zaměření na rozvoj vědy i technologických firem. Že jdeme správným směrem potvrdilo i ocenění kraje a města Brna jako Evropského podnikatelského regionu 2024 za jeho dlouhodobou strategii podpory podnikání a inovací, a z toho vyplývající aktuální aktivity zaměřené na větší odolnost, udržitelnost a digitalizaci firem,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Město podporuje zapojení místních institucí do velkých evropských projektů týkajících se polovodičů a naší snahou je i umístění národního polovodičového kompetenčního centra nebo pilotní linky do Brna. Dlouhodobě bychom rádi inovace a výsledky výzkumů, jež vznikají ve vědecké a podnikatelské sféře, přenášeli do oblastí, které pozitivně rozvíjejí město,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Součástí této strategie je i rozvíjení vztahů v rámci inovačního ekosystému, ke kterému v Brně přispívají akce, jako je výroční konference Velvet Innovation a také pravidelné meetupy. Komunita může těžit i z toho, že má region podíl high-tech zaměstnanců srovnatelný s nejvyspělejšími západními regiony (6,7 %) nebo v něm kontinuálně stoupá počet zahraničních pracovníků.

„Troufám si říct, že dlouhodobá, systematická práce na podpoře podnikání a inovací vytvořila v našem regionu specifickou kulturu, která se vyznačuje vysokou mírou důvěry a spolupráce mezi firmami. Díky ní firmy mezi sebou sdílejí zkušenosti, vzájemně se inspirují, a v neposlední řadě díky ní vzniká více inovací, tedy nových produktů a služeb, které se uplatňují na trhu. Pozoruhodné je, že i data, která sbírá evropský statistický úřad Eurostat už ukazují podstatné rozdíly v intenzitě mezifiremní spolupráce při vzniku inovací v našem kraji vůči ostatním regionům ČR, a také zemím střední a východní Evropy,“ doplňuje k tématu David Uhlíř, architekt inovačního ekosystému a zástupce ředitele JIC.

Právě zvyšující se skóre v oblasti spolupráce inovativních SME posiluje v evropském měřítku Regionální inovační index jižní Moravy. Další úspěšná spolupráce probíhá při přípravě vědeckých publikací, a to jak na mezinárodní úrovni, tak mezi soukromým a veřejným sektorem. A v neposlední řadě zvyšuje hodnotu indexu i inovativnost výrobků a procesů.

Při pohledu na klíčové obory podtrhuje zdatnost regionu jeho celosvětová dominance ve výrobě elektronových mikroskopů, kdy každý třetí elektronový mikroskop na světě pochází z Brna. Kromě toho je region nedílnou součástí evropského hodnotového řetězce polovodičů, do kterého přispívá designem, instrumentací a rozsáhlým výzkumem a vývojem v oblasti charakterizace materiálů.

Brno je také domovem předních společností a výzkumných center, která přispívají k řešení vesmírných misí i stále potřebnější kybernetické bezpečnosti. Neméně důležitý význam má i herní vývoj, který je nejsilnějším kulturním exportem regionu.

 

Zdroj: Jihomoravské inovační centrum