facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

REGON: Hodnocení vědy podle M17+

14. 8. 2020
REGON: Hodnocení vědy podle M17+

Pravidelné setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční 2. září 2020 v Brně. Tématem bude hodnocení vědy podle Metodiky 2017+.

Téma: Hodnocení vědy podle M17+: koncept a praxe

Hosté: Monika Sieberová, Petr Kalíšek, Michal Petr (Centrum pro scientometrickou podporu MU)

Během přednášky nám vysvětlí principy Metodiky hodnocení výzkumných organizací (2017+). Na příkladu MU se zejména zaměří na komponentu sebehodnocení výzkumné organizace a na organizaci mezinárodního evaluačního panelu.

Setkání se bude konat 2. září 2020 od 9 hod v JIC INMEC nebo online prostřednictvím ZOOM Meeting Room (podle aktuální situace). Registraci a další informace naleznete zde.

 

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají v Jihomoravském inovačním centru setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.

 

Zdroj: Masarykova univerzita