facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ODLOŽENO - Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a obchodní tajemství

7. 3. 2020
ODLOŽENO - Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a obchodní tajemství

V pondělí 20. dubna 2020 se v Praze uskuteční seminář, jehož cílem je přispět ke zvýšení povědomí o ochraně průmyslových práv a obchodního tajemství, jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu a vývoje.

AKTUÁLNĚ: Akademie C.H. Beck zastavila realizaci seminářů do doby ukončení mimořádných opatření. Pro seminář bude stanoven náhradní termín. Více informací zde.

Účastníci semináře získají konkrétní praktické poznatky ohledně specifikace jednotlivých průmyslových práv a obchodního tajemství a možnostech jejich ochrany, a to jak v rámci veřejných výzkumných organizací, tak i v podnikatelské sféře. Chybět nebude aktuální judikatura, ani praktické příklady a případová studie porušení práv k obchodnímu tajemství v České republice.

V České republice se ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi nedostatečně využívá nástrojů ochrany duševního vlastnictví, zejména patentů. Povědomí o potřebě chránit duševní vlastnictví je slabé jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se ochrany průmyslových práv a obchodního tajemství, kdy nejsou tyto předměty duševního vlastnictví dostatečně účinně chráněny a tak může dojít k nenahraditelným ztrátám jejich komerčního potenciálu. Struktura tohoto semináře vychází nejprve ze specifikace jednotlivých průmyslových práv a obchodního tajemství jako předmětu duševního vlastnictví a následně se zabývá způsoby efektivní ochrany před jejich zneužitím, a to jak v rámci veřejných výzkumných organizací, tak i v podnikatelské sféře. Těžiště semináře spočívá zejména ve způsobech efektivního vymáhání těchto práv, včetně konkrétní případové studie porušení práv k obchodnímu tajemství v České republice.

Cílovou skupinou jsou členové pracovních či realizačních týmů projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací, právníci, advokáti, advokátní koncipienti a další zájemci o tuto oblast.

Lektor: David Karabec

Kdy: 20. dubna 2020 (9.00–15.00)

Kde: COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: CH.BECK