facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ONLINE: Vzdělávací modul 1 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

27. 2. 2020
ONLINE: Vzdělávací modul 1 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

Společnost alevia pořádá v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 28. – 29. 4. 2020 první modul, který se zaměří na veřejnou politiku, prostředí a aktéry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Tento modul se uskuteční formou webináře za zvýhodněných finančních podmínek.

Společnost alevia spustila registraci na jednotlivé moduly v rámci komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ten je určen projektovým manažerům a pracovníkům na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Modul 1 se zaměří na oblast VVI z pohledu veřejné politiky. V rámci dvoudenního vzdělávání se budou diskutovat hlavní principy vědní politiky, strategické dokumenty a jejich význam, hlavní aktéři a jejich role, aktuální trendy v oblasti VVI v České republice a v zahraničí nebo využití metody strategického foresightu ve VVI. V roli lektorů prvního modulu se představí Lukáš Kačena a Michal Pazour. Registrovat se můžete zde.

Termíny konání dalších modulů aktuálního ročníku naleznete zde. Uzávěrka registrace je vždy měsíc před konáním daného modulu nebo do vyčerpání kapacity.

Modul 1

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Zájemci mohou absolvovat všechny moduly v rámci programu Master of Public Admistration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).

 

Zdroj: alevia