facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI 2020 - 2021

20. 2. 2020
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI 2020 - 2021

Byla zahájena registrace na jednotlivé moduly v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společnosti alevia. Vzdělávací program pro širokou cílovou skupinu složený z dvanácti dvoudenních modulů startuje v dubnu v Praze. 

alevia 2

Společnost alevia spustila registraci na jednotlivé moduly v rámci komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ten je určen projektovým manažerům a pracovníkům na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

DSCN61962

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 - 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. Vzdělávání se koná vždy v úterý a ve středu v Hotelu U Tří Korunek (Praha 3 – Žižkov), kde je zajištěno také občerstvení a ubytování.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu kromě špičkových lektorů a interaktivní formy je setkání a vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.

Harmonogram ročníku 2020-2021:

28. - 29. 4. 2020 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

19. - 20. 5. 2020 - Právní rámec VVI

23. - 24. 6. 2020 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana I

22. - 23. 9. 2020 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana II

20. - 21. 10. 2020 - Transfer znalostí a technologií & podpora inovací

24. - 25. 11. 2020 - Komercializace výstupů VaV

19. - 20. 1. 2021 - Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

16. - 17. 2. 2021 - Management výzkumu, vývoje a inovací

23. - 24. 3. 2021 - Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI

20. - 21. 4. 2021 - Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací

18. - 19. 5. 2021 - Financování výzkumu, vývoje a inovací

22. - 23. 6. 2021 - Popularizace a medializace VaV

 

Uzávěrka registrace na každý modul je vždy měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Podrobné informace a program jednotlivých modulů naleznete zdev letáku v příloze.

Moduly lze absolvovat také v rámci programu MPA-VVI.

 

Zdroj: alevia

Stáhnout přílohy: