facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ALEVIA: Vzdělávací modul 12 – Popularizace a medializace VaV

16. 5. 2023
ALEVIA: Vzdělávací modul 12 – Popularizace a medializace VaV

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 modul 12, který se bude věnovat tématu popularizace a medializace výzkumu a vývoje. Dvoudenní workshop se uskuteční 20. – 21. června 2023 v Hradci Králové.

20230515ALEVIAmodul11

Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI) je určen projektovým manažerům a manažerkám, pracovníkům a pracovnicím na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, vědcům a vědkyním se zájmem o danou problematiku, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Modul 12 je zaměřen na téma popularizace a medializace výzkumu a vývoje. Účastníci se budou snažit hledat odpovědi na následující otázky: Co je to science communication a jaké má nástroje? Jak pracují jednotlivá média a jak k nim přistoupit? Jak napsat dobrou tiskovou zprávu o výzkumu a vývoji? Jak propagovat výzkumnou organizaci vůči veřejnosti? Jako propagovat výzkumnou organizaci vůči potenciálním partnerům? Jak propagovat České republiku jako místo podporující výzkum a vývoj?

V roli lektorky se v posledním letošním modulu představí Martina Kurfirstová, která mimo jiné spolupracuje s portálem Vědavýzkum.cz. Druhou lektorkou bude vědecká novinářka Pavla Hubálková z Univerzity Karlovy. Celým modulem provází jako facilitátor Aleš Vlk. Účastníci dvoudenního modulu obdrží certifikát o jeho absolvování. Podrobnosti se můžete dočíst zde.

Uzávěrka registrace je 9. června 2023 nebo do vyčerpání kapacity.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován cca 20 účastníky z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.


Zdroj: alevia